Послуги

Перелік платних послуг, які надаються в Житомирському НДЕКЦ МВС
 
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 724 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 і від 26 жовтня 2011 року №1098 затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання», постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.
Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення, а саме:
 
№ п/п Види та підвиди судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
1 Почеркознавча та лінгвістична 1.1

Дослідження почерку і підписів

2 Технічна експертиза документів 2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3 Експертиза зброї 3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

4 Трасологічні 4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5  Вибухово-технічна   5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

 5.2  Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
 6   Фототехнічна, портретна та голографічних зображень   6.1  Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
 6.2  Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
 7      Матеріалів, речовин та виробів      8.4  Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів
 8.6  Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.14

Дослідження спеціальних хімічних речовин

 8.15  Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів
 8    Біологічна    9.3  Імунологічні дослідження
 9.6  Дослідження волосся
 9.7  Одорологічні дослідження
9 Інженерно-транспортна 10.1

Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

10 Безпеки життєдіяльності 10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорни праці
11 Будівельно-технічна 10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

12 Пожежно-технічна 10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

13 Комп’ютерно-технічна 10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

14 Оціночно-будівельна 10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

15 Електротехнічна 10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
16 Економічна 11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
17 Товарознавча 12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

18 Транспортно-товарознавча 12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

19 Експертиза у сфері інтелектуальної власності 13.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Строк проведення судової експертизи або експертного дослідження встановлюється залежно від складності дослідження та з урахуванням завантаження фахівця і становить (відповідно до ІНСТРУКЦІЇ з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 17.07.2017 № 591, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 р. за № 1024/30892):

до 10 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії простих досліджень (під час проведення яких досліджуються не більше десяти однорідних об’єктів, вирішуються не більше трьох запитань та застосовуються не більше трьох загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження);

до 30 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії досліджень середньої складності (під час проведення яких досліджуються від десяти до двадцяти однорідних і/або не більше десяти різноманітних об’єктів, вирішуються не більше п’яти запитань та застосовуються від трьох до п’яти загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження);

до 60 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії складних досліджень;

до 90 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії досліджень особливої складності

(складні (особливої складності) – під час проведення яких досліджуються від двадцяти до ста (більше ста) однорідних і/або від десяти до двадцяти (більше двадцяти) різноманітних об’єктів, вирішуються п’ять і більше (шість і більше) запитань, застосовуються п’ять і більше загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження та два (більше двох) загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження).

 
Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження підприємства, виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі – замовники). Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції. Розрахунковий рахунок Житомирського НДЕКЦ МВС України:
Одержувач: Житомирський НДЕКЦ МВС України
Код ЄДРПОУ 25574601
Розрахунковий рахунок: UA098201720313271001201005448
ДКСУ, МФО: 820172

Іншу інформацію щодо порядку розрахунку та умов оплати зазначених вище послуг можна отримати за телефоном: (0412)-407-262

Догори