Послуги

Перелік платних послуг, які надаються в Житомирському НДЕКЦ МВС
 
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 724 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 і від 26 жовтня 2011 року №1098 затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання», постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.
Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення, а саме:
 
№ п/п Види та підвиди судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
1 Почеркознавча та лінгвістична 1.1

Дослідження почерку і підписів

2 Технічна експертиза документів 2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3 Експертиза зброї 3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.6

Дослідження артилерійської та ракетної зброї

4 Трасологічні 4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5  Вибухово-технічна   5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

 5.2  Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
 6   Фототехнічна, портретна та голографічних зображень   6.1  Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
 6.2  Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
 7      Матеріалів, речовин та виробів      8.4  Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів
 8.6  Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.14

Дослідження спеціальних хімічних речовин

 8.15  Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів
 8    Біологічна    9.3  Імунологічні дослідження
 9.6  Дослідження волосся
 9.7  Одорологічні дослідження
9 Інженерно-транспортна 10.1

Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

10 Безпеки життєдіяльності 10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорни праці
11 Будівельно-технічна 10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

12 Пожежно-технічна 10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

13 Комп’ютерно-технічна 10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

14 Оціночно-будівельна 10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

15 Електротехнічна 10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
16 Економічна 11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
17 Товарознавча 12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

18 Транспортно-товарознавча 12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

19 Експертиза у сфері інтелектуальної власності 13.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
20 Мистецтвознавча 15.1 Мистецтвознавчі дослідження
15.2 Дослідження у сфері захисту суспільної моралі

Строк проведення судової експертизи або експертного дослідження встановлюється залежно від складності дослідження та з урахуванням завантаження фахівця і становить (відповідно до ІНСТРУКЦІЇ з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 17.07.2017 № 591, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 р. за № 1024/30892):

до 10 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії простих досліджень (під час проведення яких досліджуються не більше десяти однорідних об’єктів, вирішуються не більше трьох запитань та застосовуються не більше трьох загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження);

до 30 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії досліджень середньої складності (під час проведення яких досліджуються від десяти до двадцяти однорідних і/або не більше десяти різноманітних об’єктів, вирішуються не більше п’яти запитань та застосовуються від трьох до п’яти загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження);

до 60 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії складних досліджень;

до 90 днів – щодо матеріалів, які належать до категорії досліджень особливої складності

(складні (особливої складності) – під час проведення яких досліджуються від двадцяти до ста (більше ста) однорідних і/або від десяти до двадцяти (більше двадцяти) різноманітних об’єктів, вирішуються п’ять і більше (шість і більше) запитань, застосовуються п’ять і більше загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження та два (більше двох) загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження).

 
Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження підприємства, виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі – замовники). Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції. Розрахунковий рахунок Житомирського НДЕКЦ МВС України:
Одержувач: Житомирський НДЕКЦ МВС України
Код ЄДРПОУ 25574601
Розрахунковий рахунок: UA098201720313271001201005448
ДКСУ, МФО: 820172

Іншу інформацію щодо порядку розрахунку та умов оплати зазначених вище послуг можна отримати за телефоном: (0412)-407-262

Догори