Технічна експертиза документів (далі - ТЕД) являє собою дослідження документа, яке проводиться у процесуальній формі та за дорученням органу розслідування або суду, що має за мету визначення способу його виготовлення, встановлення наявності у ньому змін та способів їх внесення, виявлення видимих записів, а також ідентифікацію предметів і матеріалів, які використовувались для виготовлення документа або до внесення до нього змін.
Предметом технічної експертизи документів становлять факти і обставини, пов’язані з виготовленням документів, способом внесення змін, виявлених невидимих записів, які встановлюються на основі спеціальних знань в галузі технічного дослідження документів у передбаченому законом порядку.

Даний вид експертизи взаємопов’язаний з іншими видами криміналістичних експертиз, зокрема з трасологічною та почеркознавчою експертизами.
Нерідко у процесі розслідування кримінальних правопорушень виникає необхідність у встановленні способу виготовлення документа, наявності внесення до нього змін, відновленні змісту пошкодженого документа тощо. Це пов'язане з підробкою документів різними способами для вчинення злочинних дій. Відповісти на зазначені та інші питання можуть фахівці з технічного дослідження документів та обліків.

Завдання технічної експертизи реквізитів документів полягає в наступному:

- встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів та їх відбитків;

- встановлення факту і способу внесення змін до документа (підчищення, дописування, травлення, переклеювання фотокарток, вставка тощо);

- встановлення факту залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір з якого вони виготовлені, не перетворився на попіл;

- встановлення типу, системи, марки, моделі друкарської техніки (друкарські машини, касові, телефонні та інші літерно-цифрові апарати), а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків;

- ідентифікація печаток, штампів, факсиміле за їх відбитками;

- ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їх відбитками;

- ідентифікація компостерних знаків за просічками;

- ідентифікація приладів письма за штрихами;

- ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, намалювала або вирізала зображення, за особливостями навичок виконавця;

- встановлення належності літер певному комплекту шрифту;

- визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.

Орієнтовні питання, які вирішуються при виконанні експертизи:

 • Яким способом виготовлено документ (реквізити документа)?
 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким способом, який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена в документі фотокартка?
 • Який первинний зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого), знебарвленого тексту?
 • Яким способом виконаний підпис (пишучим приладом чи з допомогою технічних засобів)?
 • У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки, текст тощо)?
 • Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
 • Чи відповідає документ суворої звітності або цінний папір за своїми характеристиками аналогічним документам або цінним паперам, що виготовляються відповідним виробником (вказати виробника)?
 • Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах печаткою (штампом, факсиміле), яку надано на експертизу?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах печаткою (штампом, факсиміле), зразки відбитків якої надано на експертизу ?

  Перелік вирішуваних питань технічної експертизи документів не є вичерпним.

  Технічною експертизою документів вирішуються й інші питання, за довідками з приводу проведення досліджень за даним напрямком звертатися за телефоном +38(0412) 40-72-62 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua