НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Перелік нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Житомирського НДЕКЦ МВС 

Закони України
Конституція України: ст. 3, 6, 17, 29, 57, 60, 62, 92 (пп. 12, 14, 22), 124.
Кримінальний процесуальний кодекс України: ст. 69-72, 79, 84, 85, 93, 95, 100-102, 110-115, 122, 124-126, 327-329, 332, 356-361.
Кримінальний кодекс України: ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 366-368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 380-382, 384-387.
Цивільний процесуальний кодекс України: ст. 27, 53, 54, 74-76, 79, 86, 139-150, 159-162, 170-172, 179, 189, 190, 203, 361.
Кодекс адміністративного судочинства України: ст. 66, 67, 69, 74, 80-87, 92, 98, 127, 129, 131, 132, 134, 143, 145, 145-1, 146-149, 245.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: ст. 185-3, 185-4, 251, 273, 275.
 Кодекс законів про працю України.
Господарський процесуальний кодекс України: ст. 31, 32, 41-44, 48.
Митний кодекс України: ст. 47, 356, 357, 397-399, 495, 497, 502, 508, 515-517, 519, 520.
Закон України «Про підприємництво»: ст. 4.
Закон України «Про прокуратуру»: ст. 5, 8, 28-30.
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 20.
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: ст. 1, 2, 8, 9.
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: ст. 20, 24.
Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»: ст. 1-3, 5, 13, 14.
Закон України «Про нотаріат»: ст. 42, 47, 51.
Закон України «Про судову експертизу».
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»: ст. 1, 2, 4-6.
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: ст. 1, 3-20, 22-33.
Закон України «Про захист персональних даних»: ст. 1, 2, 4-6, 8-25, 29.
Закон України «Про доступ до публічної інформації»: ст. 1, 2, 5-10, 12, 15, 24.
 Закон України «Про звернення громадян».
 Закон України «Про інформацію».
 Закон України «Про дорожній рух».
 Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про адміністративні послуги».
 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
 Закон України «Про стандартизацію».
 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Закон України № 2642-VIII від 06.12.2018 «Про протимінну діяльність в Україні».
Закон України від 19 вересня 2019 року № 114-IХ «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель».
Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції».
Укази Президента України
Указ Президента України від 10 червня 2009 року № 424/2009 «Про День судового експерта».
Указ Президента України від 05 лютого 2020 року № 41/2020 «Про затвердження організаційної структури Державного бюро розслідувань»
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778
«Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України» .
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710
«Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат
та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати
державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання
їх працівниками функцій експертів і спеціалістів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617 «Про
утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру Міністерства внутрішніх справ».
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388
«Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття
з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів
та мопедів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770
«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988 «Про
утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ» .
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства
внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх
надання».
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2008 р. № 595
«Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик
проведення судових експертиз».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі
питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної
поліції та Державної міграційної служби платних послуг».
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 «Про
затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про
затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві».
Накази Міністерства внутрішніх справ України
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.1993 № 314 «Про
затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення
чи реалізації вилученої добровільно зданої зброї та боєприпасів до неї»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.1993 за № 06.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998
№ 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів
до зброї та вибухових матеріалів», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 07.10.1998 № 637/3077.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2001 № 785 «Про
затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку
експертної служби МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 25.12.2001 за № 1066/6257.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.10.2004 № 1177 «Про
затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і
організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за
№ 1361/9960.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.09.2009 № 390 «Про
затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків
експертної служби МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
15.10.2009 № 963/16979.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 № 52 «Про
затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та
зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 208/31660.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 19 «Про
затвердження Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів
Експертної служби МВС» зареєстрований у Міністерстві юстиції України
06.02.2018 № 146/31598.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.12.2011 № 924 «Про
затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС
України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних
робіт», зареєстрований у Міністерстві юстиції 16.01.2012 № 46/20359.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.11.2020 № 834 «Про
внесення змін до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої
є Міністерство внутрішніх справ України» зареєстрований у Міністерстві
юстиції 27.01.2021 №104/35726.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.03.2012 № 254 «Про
затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних
депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 09.04.2012 за № 513/20826.
 Наказ Міністерств внутрішніх справ України від 23.04.2012 № 350 «Про
затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у
системі МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
21.05.2012 за № 805/21118.
 Наказ Міністерств внутрішніх справ України від 03.11.2015 № 1339 «Про
затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового
розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події»
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за № 1392/27837.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 №1343 “Про
затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ
України”.
 Наказ МВС України від 31.05.2013 № 537 «Про затвердження Інструкції про
порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і
реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної
служби МВС України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
02.08.2013 за № 1309/23841.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2015 № 1518 «Про
впорядкування умов оплати праці працівників Експертної служби МВС
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2015 за
№ 1558/28003.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2016 № 28 «Про
організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними
органами з надання сервісних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 09.02.2016 за № 204/28334.
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.2016 № 315 «Про
затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на
навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і
Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу
Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
29.04.2016 за № 668/28798.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2017 № 176 «Про
затвердження Інструкції про порядок та умови організації чергування
працівників Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.2017 за № 365/30233.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.07.2017 № 591 «Про
затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних
проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.09.2017 за
№ 1024/30892.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.07.2017 № 621 «Про
затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства
внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення,
припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та
інших подій, пов’язаних з пожежами», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 14.08.2017 за № 998/30866.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.2017 № 926 «Про
затвердження Інструкції із забезпечення порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та
психотропні речовини, які вилучені на території України», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 06.12.2017 за № 1476/31344.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 № 52 «Про
затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та
зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 19 «Про
затвердження Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів
Експертної служби МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
06.02.2018 за № 146/31598.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.05.2018 № 371 «Про
затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до
адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства
внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
25.05.2018 за № 626/32078.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2018 № 535 «Про
затвердження Положення про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та
профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах,
установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства
внутрішніх справ України, та Положення про конкурс наукових робіт здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать
до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 16.06.2018 за № 819/32271.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2018 р.
№ 888 «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності
структурних підрозділів апарату МВС, Національної гвардії України,
територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і
підприємств, що належать до сфери управління МВС», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2018 р. за № 1354/32806.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 січня 2019 р. № 22 «Про
затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо
дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної
та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 21 січня 2019 р. за № 73/33044.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2019 року
№ 160 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення
(комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах, що належать
до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, закладах вищої
освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для
Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищих
військових навчальних закладах Національної гвардії України», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2019 року за № 330/33301.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43 “Про
затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати
послуг”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.08.2019 № 691 «Про
затвердження Інструкції про поводження з вибуховими матеріалами в органах і
підрозділах Національної поліції України та підрозділів Експертної служби
МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.10.2019 за
№ 1081/34052.
Наказ Міністерства внутрішніх справ від 21.09.2020 № 675 «Про затвердження
Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення
атестації судових експертів Експертної служби МВС», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 08 січня 2021 року за № 22/35644.
Наказ Міністерства внутрішніх справ від 29.03.2021 №227 «Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Експертній службі Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. за N 506/36128. 
 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.06.2021 № 31 «Про затвердження Переліку відповідностей галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (спеціаліст, магістр) кандидатів на посади в підрозділах Експертної служби МВС, що передбачають отримання (наявність) кваліфікації судового експерта».

Пролистать наверх