НОРМАТИВНО-ПРАВОВI ДОКУМЕНТИ

Перелік

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Житомирського НДЕКЦ МВС України

 1. Конституція України
 2. Кримінально-процесуальний кодекс України
 3. Кримінальний кодекс України
 4. Цивільний процесуальний кодекс України
 5. Кодекс адміністративного судочинства України
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 7. Господарський процесуальний кодекс України
 8. Митний кодекс України
 9. Закон України “Про судову експертизу”
 10. Закон України “Про прокуратуру”
 11. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність“
 12. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”
 13. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”
 14. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”
 15. Закон України “Про нотаріат”
 16. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу“
 17. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”
 18. Закон України “Про захист персональних даних”
 19. Закон України “Про доступ до публічної інформації”
 20. Закон України “Про запобігання корупції”
 21. Закон України “Про звернення громадян”
 22. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011 “Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України”
 23. Указ Президента України від 10 червня 2009 року № 424/2009 “Про День судового експерта”
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778 “Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України”
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617 “Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ”
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988 “Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ”.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2007 р. № 795 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”.
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2008 р. № 595 “Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз”
 31. Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188  “Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2000 № 512/4733” .
 32. Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2008 № 924/15615 .
 33. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 “Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.2012 за № 484/20797 .
 34. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 №1343 “Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України”.
 35. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05.11.2015 №1359 “Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС”
 36. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 № 1339 “Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події”.
 37. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.1993 № 314 “Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої добровільно зданої зброї та боєприпасів до неї”
 38. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622 “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів”
 39. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2001 № 785 “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України”
 40. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.09.2009 № 390 “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС”
 41. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009 № 216 “Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин”
 42. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2011 № 333 “Про вдосконалення порядку обліку атестованих судових експертів Експертної служби МВС України”
 43. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.12.2011 № 923 “Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України”
 44. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.12.2011 № 924 “Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт”
 45. Наказ МВС України від 31.05.2013 № 537 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України”
 46. Наказ МВС України від 18.01.2016 № 28 “Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС”
 47. Наказ МВС України від 19.01.2016 № 30 “Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2016 році”
 48. Наказ ДНДЕКЦ МВС України від 10.2013 № 19/1-272н “Про затвердження Інструкції про порядок
 49. Наказ ДНДЕКЦ МВС України від 04.02.2016 № 6н “Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку”
 50. Наказ ДНДЕКЦ МВС України від 02.2016 № 10н “Про затвердження Інструкції з організації контролю за якістю досліджень у підрозділах Експертної служби МВС”
 51. Наказ ДНДЕКЦ МВС України від 02.2016 № 11н “Про затвердження Інструкції про порядок проведення та оформлення експертних досліджень”
Пролистать наверх