Судові мистецтвознавчі експертизи за експертною спеціальністю 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження»

Судовими експертами сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Житомирського НДЕКЦ МВС України проводяться судові мистецтвознавчі експертизи за експертною спеціальністю 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження».

Судово-мистецтвознавча експертизасамостійний вид експертизи, основними завданнями якої є:

 • атрибуція об’єкта (визначення автентичності художнього твору, його автора, школи й напрямку, місця й часу створення на підставі аналізу стилістичних і технологічних особливостей);
 • визначення художньої, культурної, історичної та наукової цінності об’єкта дослідження;
 • визначення стану збереження об’єкта (змін, які зазнав об’єкт у процесі його використання, встановлення факту реставраційних втручань, втрат елементів, доповнень, інших переробок);
 • визначення орієнтовної вартості об’єкта дослідження.

Об’єктами мистецтвознавчого дослідження є твори мистецтва, а саме: образотворчого (живопис, скульптура, графіка) твори декоративно-прикладного мистецтва, професійного і народного (рукописні та друковані книги (стародруки), предмети побуту, вироблені з скла, глини, каменю, металу та ін.), предмети антикваріату та колекціонування (предмети нумізматики (монети), боністики (купюри), фалеристики (ордени, медалі), кіно- та відеопродукція, фотоматеріали, які мають/можуть мати культурну, історичну, наукову, художню цінність та підлягають зберіганню.

Працюючи з об’єктами мистецтвознавчої експертизи, необхідно дотримуватися спеціальних рекомендацій щодо поводження з ними, пакування, транспортування та зберігання, оскільки вони можуть бути виконані з різноманітних матеріалів, які мають відмінні фізико-механічні та фізико-хімічні властивості. Будь-які зміни фізичного стану збереження об’єктів впливають на основні показники, за якими оцінюють їх художню та матеріальну цінність. Отже, об’єкти мистецтвознавчих досліджень потребують особливих підходів щодо їх збереження, з ними необхідно поводитися обережно.

Дослідження здійснюється тільки в разі наявності об’єкта або надання безперешкодного доступу до об’єкта.

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

 1. Чи має наданий на дослідження об’єкт культурну, історичну або художню цінність?
 2. Коли, де і ким створений досліджуваний об’єкт?
 3. Чи є наданий на дослідження об’єкт оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною іншою особою?
 4. Яким є стан збереження об’єкта?
 5. Чи підлягав (підлягає) наданий об’єкт реставрації?
 6. Чи є наданий на дослідження об’єкт автентичним?
 7. Якою є орієнтовна вартість об’єкта, наданого на дослідження, у грошовому виразі (еквіваленті) на момент дослідження?

(Наведений перелік питань не є вичерпним).

Мистецтвознавча експертиза не вирішує запитання лінгвістики (щодо символіки).

Для повного та всебічного проведення мистецтвознавчого дослідження судовому експерту необхідно надати дозвіл на зміну властивостей зовнішнього вигляду та/або часткове пошкодження об’єкта.

Перед призначенням судової мистецтвознавчої експертизи рекомендується: обов’язково узгодити перелік запитань за конкретними об’єктами з фахівцями Експертної служби МВС та оптимізувати кількість самих запитань. Необхідно ставити запитання, які стосуються безпосередньо об’єктів дослідження в конкретному кримінальному провадженні, виключаючи при цьому запитання юридичного характеру й такі, вирішення яких не потребує спеціальних знань та які невідносяться до завдань цього виду досліджень;
надавати на судову експертизу виключно об’єкти, які необхідно дослідити, без інших предметів, які не стосуються конкретного дослідження.

Судові мистецтвознавчі експертизи за експертною спеціальністю 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження»
Догори