Судова транспортно – товарознавча експертиза за експертною спеціальністю 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»

Відповідно до Положення про Експертно – кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби МВС затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 21 вересня 2020 року № 675, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08 січня 2021 року за № 22/35644, вид судової експертизи «АВТОТОВАРОЗНАВЧА» змінено на вид судової експертизи «ТРАНСПОРТНО-ТОВАРОЗНАВЧА».

Експертами сектору автотоварознавчих досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові транспортно-товарознавчі експертизи та експертні дослідження. До числа основних завдань транспортно-товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу» належить:

–   визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі – КТЗ), їх складників у разі відчуження;
–   визначення матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження КТЗ;
–   визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ;
–   визначення вартості КТЗ для розв’язання майнових суперечок;
–   визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозять на митну територію України.

Об’єкти експертизи:

  1. Колісний транспортний засіб – транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі. Термін “колісний транспортний засіб” поширюється також на машини, двигуни яких живляться постійним електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси);
  2. Складники КТЗ.

Хто може звернутись до Житомирського НДЕКЦ МВС із заявою про призначення автотоварознавчого дослідження?

Відповідно до чинного законодавства, будь-яка фізична або юридична особа може звернутись до Експертної служби МВС із заявою на проведення даного виду дослідження у справах про адміністративне правопорушення, цивільних та господарських справах.

Згідно з частиною першою ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження.

Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.

Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.
За потреби, перед призначенням експертизи (експертного дослідження) Ви можете отримати безкоштовну консультацію щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.

Судова транспортно – товарознавча експертиза за експертною спеціальністю 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»
Догори