Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

У секторі будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Житомирського НДЕКЦ МВС 26.01.2022 впроваджено новий напрямок експертних досліджень – судова інженерно-екологічна експертиза.

Судова інженерно-екологічна експертиза (експертна спеціальність       10.19 «Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля») – вид судових експертиз щодо дослідження на основі спеціальних знань в галузі екології, техніки, організації виробництва, охорони навколишнього природного середовища тощо об’єктів, явищ і процесів та обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації та надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Предметом інженерно-екологічної експертизи є фактичні обставини, що встановлюються на основі спеціальних природничо-наукових та правових знань, а також досліджень матеріалів проваджень за фактами негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Об’єктами інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства, а також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи; відомості з технічної документації та актів перевірки екологічного стану об’єктів; результати обстеження об’єктів навколишнього середовища санітарно-епідеміологічними, природоохоронними та іншими спеціально уповноваженими органами; інші джерела інформації про негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище.

До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать:

визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
визначення екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу;
визначення розміру екологічних збитків (шкоди, завданої довкіллю) від забруднення навколишнього природного середовища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу.

Хто може звернутись до Житомирського НДЕКЦ МВС із заявою про призначення інженерно-екологічного дослідження?

Відповідно до чинного законодавства, будь-яка фізична або юридична особа може звернутись до Експертної служби МВС із заявою на проведення даного виду дослідження у справах про адміністративне правопорушення, цивільних та господарських справах.

Згідно з частиною першою ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження.

Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.

Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.

За потреби, перед призначенням експертизи (експертного дослідження) ініціатор можете отримати безкоштовну консультацію щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля
Догори