Судова товарознавча експертиза за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»

Товарознавча експертиза – дослідження споживчих властивостей товарів за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, їх кількісними характеристиками, яке проводить експерт шляхом проведення дослідження та (або) на підставі інформації, яка міститься на маркуванні товарів або (та) в їх супровідних документах.

Завданням товарознавчої експертизи є дослідження товарних (споживчих) властивостей виробів з метою визначення їх фактичного стану або (та) їх вартості.

Зазвичай, предмет товарознавчої експертизи стосується встановлення ринкової вартості об’єкта дослідження.

Об’єктами товарознавчої експертизи є одиниці продовольчої або непродовольчої продукції, а також будь-які матеріальні предмети, що містять інформацію про товарне походження об’єкта дослідження: супровідна документація, технічні описи та рекомендації з використання, зберігання та переміщення виробів. Товарознавчій експертизі підлягають також і об’єкти, які вже були у вжитку і навіть частини виробу.

Хто може звернутись до Житомирського НДЕКЦ МВС із заявою про призначення товарознавчого дослідження?

Відповідно до чинного законодавства будь-яка фізична або юридична особа може звернутись до Експертної служби МВС із заявою на проведення даного виду дослідження у справах про кримінальне правопорушення, цивільних та господарських справах.

Згідно з частиною першою ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.

Тобто, в межах кримінальних проваджень до Експертної служби МВС може звернутись сторона захисту для проведення судової експертизи на договірних умовах.

За потреби перед призначенням експертизи або дослідження ви можете отримати безкоштовну консультацію щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.

Судова товарознавча експертиза за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»
Догори