ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС інформує, що судовими експертами центру проводяться судові електротехнічні експертизи та експертні електротехнічні дослідження

В рамках електротехнічного дослідження експерти можуть встановити:

  • причину нещасного випадку, пов’язаного з роботою та експлуатацією електроустановки;
  • джерело запалювання електричної природи, що призвело до виникнення пожежі (при його наявності);
  • причину зміни режиму роботи електроустановки чи її елементів;
  • причини недостовірного обліку електричної енергії;
  • причини нештатного (аварійного) режиму роботи елементів електроустановки;
  • технічні характеристики електротехнічного виробу тощо.

При призначенні електротехнічної експертизи особа, яка її призначає, має правильно сформулювати питання, що потребують вирішення. Поставлені на вирішення питання повинні бути конкретними і безпосередньо пов’язаними з подіями, стосовно яких проводиться досудове розслідування або з’ясування їх обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні дослідження. Нерідко, коли з місця події, що є об’єктом дослідження практично не вилучені ніякі матеріальні об’єкти, експерту надаються матеріали справи, і ставляться питання щодо причини виходу з ладу електрообладнання або електроустаткування, його механізму тощо, це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що перебуває на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі знань юриспруденції – що експерту робити заборонено. Експертні висновки в подібних випадках можуть не мати достатнього доказового значення.

До призначення електротехнічної експертизи доцільно заздалегідь проконсультуватися з фахівцем, щодо вибору та редакції питань, що виносяться на вирішення експертизи.

Необхідно при цьому враховувати, що постановка правових питань, які виходять за межі компетенції експерта, не допускається. Такими питаннями є питання про наявність чи відсутність в діянні конкретної особи (осіб) складу злочину або вини конкретної особи (осіб).
 Наприклад:
1. Хто є винуватцем враження електричним струмом потерпілого?
2. Чи мало право така-то особа вчиняти такі-то дії?
3. Чи є вина такої-то особи у травмуванні потерпілого? та ін.

Правова оцінка фактичних даних справи (з урахуванням об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами розслідування і судом.

Висновок експертного електротехнічного дослідження проведеного атестованими судовими експертами приймається судом як належний доказ.

Перелік документів, необхідних для проведення електротехнічного дослідження, визначається в залежності від питань, поставлених перед експертом.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією у експертів Житомирського НДЕКЦ МВС за телефоном (0412)-407-262 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua .

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Догори