Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України здійснюється судово-експертне забезпечення щодо проведення судових експертиз безпеки життєдіяльності

Експертиза в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці (у подальшому – експертиза в галузі БЖД та ОП) призначається, перш за все, для встановлення механізму здійснення потенційно небезпечного фактору, причин настання нещасного випадку, а також для визначення вимог нормативно-технічних документів, невиконання яких перебуває у причинному зв`язку з нещасним випадком.

Як різновид судових інженерно-технічних експертиз даний вид  експертизи – це процесуальна дія, яка складається з проведення досліджень та надання висновку експертом з питань, рішення яких потребує спеціальних знань.
Безпека життєдіяльності – комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру. Безпека життєдіяльності поєднує в собі пожежну безпеку, санітарно-епідеміологічне благополуччя, охорону здоров’я, екологічну та ядерну безпеку, попередження надзвичайних ситуацій, цивільний захист, безпеку руху, якість і безпеку продукції та послуг, безпеку споруд, будівель та інженерних мереж тощо.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини під час трудової діяльності.
Предметом експертизи в галузі  БЖД та ОП є фактичні дані про нещасний випадок, про стан умов праці чи іншої діяльності, про обставини виникнення небезпечного фактору, про умови, що призвели до настання нещасного випадку і інші, які мають значення для вирішення справи, досліджуються і встановлюються на основі спеціальних експертних знань в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Об`єктами експертизи в галузі БЖД та ОП є матеріальні і матеріалізовані об`єкти, що містять інформацію про досліджувану подію (механізми, обладнання, джерела інформації, які зібрані в установленому процесуальному порядку, містяться в матеріалах спеціального розслідування події, матеріалах справи, наданих для експертного дослідження). Для вирішення завдань експертизи можуть підлягати дослідженню фактичні дані про обставини інших подій, пов`язаних з нещасним випадком або які мають певне відношення до поставлених питань.

При дослідженні обставин настання нещасного випадку важливим етапом є встановлення механізму його настання. Тому для запобігання випадкового або навмисного змінення речової обстановки необхідно у максимально стислий строк унеможливити доступ сторонніх осіб до об’єктів, що знаходились на місці події. За відсутності такої можливості провести максимально докладне його фіксування за допомогою фото- та відеозйомки.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИРІШУВАНИХ ПИТАНЬ:

 • Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?
 • Чи у справному стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?
 • Чи відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 • Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані?
 • Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини його обумовили?
 • Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т. ін.)?
 • Чи відповідає організація робіт на даній виробничій ділянці вимогам охорони праці?
 • Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 • Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 • Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?
 • Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?
 • Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 • Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 • Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 • На яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності на конкретному об’єкті (підприємстві, виробничій дільниці)?
 • Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?

Перелік питань вирішуваних даною судовою експертизою не є вичерпним та може бути доповнений, а питання конкретизовані залежно від завдання експертизи. З метою уникнення труднощів у формулюванні питань ініціатору експертизи доцільно уточнити редакцію питань з експертом на стадії підготовки постанови (ухвали) про призначення експертизи.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією у експертів Житомирського НДЕКЦ МВС за телефоном (0412)-407-262 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua.

Догори