Вирішення проблемних питань, які виникають при призначенні та проведенні судових експертиз

Для підтримки взаємодії між слідчими підрозділами Національної поліції України та підрозділами Експертної служби МВС 03 грудня 2019 року на базі Житомирського НДЕКЦ МВС організовано та проведено заняття зі слідчими області. Основною метою заняття стало вирішення проблемних питань, які виникають при призначенні та проведенні судових експертиз за напрямками будівельних та товарознавчих досліджень.
З вступним словом до присутніх вернувся заступник завідувача відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Сергій Євпак, який наголосив, що підвищення рівня взаємодії слідчих та експертів має бути спрямоване на зменшення строків проведення судових експертиз, оскільки тривале перебування на виконанні матеріалів експертних проваджень зумовлене не тільки значною завантаженістю судових експертів, а й складністю та значними обсягами поставлених на вирішення судової експертизи питань.

Завідувач сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Володимир Борис розкрив основні причини невиправданого збільшення строків проведення  судових експертиз за напрямом будівельних досліджень, а саме:

 • призначення судових експертиз з великою кількістю об’єктів дослідження;
 • призначення судових експертиз, об’єкти дослідження яких не пов’язані між собою за видом, функціональним призначенням, розташовані у різних адміністративно-територіальних одиницях України тощо;
 • винесення на вирішення судової експертизи питань, не пов’язаних безпосередньо з об’єктом злочинного посягання;
 • не забезпечення судового експерта вихідними даними в достатньому обсягу;
 • неефективна комунікація між слідчими підрозділами та експертами.

В. Борис на прикладах роз’яснив як вирішити наявні проблемні питання при призначенні експертиз даного виду судових експертиз.

Особливу увагу звернув на основні завдання будівельно-технічної експертизи, а саме:

 • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів; визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів; визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна. Також найбільш актуальною темою є об’єкти дослідження такі як: будівлі та споруди, приміщення в них, об’єкти незавершеного будівництва; виконані будівельні роботи; проектно-кошторисна документація; первинна звітна документація щодо виконаних будівельних робіт; виконавча документація тощо.

  Завідувач сектору товарознавчих та гемологічних досліджень Ігор Кравченко звернув увагу на особливості призначення товарознавчих досліджень. Ознайомив з основними групами об’єктів товарознавчих досліджень, а саме: машини та обладнання; вироби з дорогоцінних металів; споживчі товари (електроніка, побутова та офісна техніка, живі тварини та рослини тощо) та сировина. Надав перелік вихідних даних необхідних для надання висновку в категоричній формі.
  Належна співпраця слідчих та експертів є запорукою своєчасності та повноти проведення експертного дослідження.

Вирішення проблемних питань, які виникають при призначенні та проведенні судових експертиз
Догори