Судова комп’ютерно-технічна експертиза

Кібернетизація та інформатизація майже всіх сфер соціальної діяльності людини привели до появи нових видів організованої злочинності, а також засобів її здійснення. Прилади-помічники та робочі інструменти на сучасному етапі розвитку технологій фактично перетворились в знаряддя здійснення найбільш небезпечних економічних злочинів у сфері виробництва, підприємництва кредитно-банківській системі засобів організації праці бізнесмена, економіста, бухгалтера, слідчого та судді.

Судовими експертами відділу комп’ютерно-технічних та телекомуні-каційних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові комп’ютерно-технічні експертизи (СКТЕ) – це дослідження комп’ютерної інформації, яке проводиться в процесуальній формі за дорученням органу досудового слідства чи суду з метою встановлення технічних параметрів комп’ютерної техніки; явної та видаленої інформації, що зберігається на електронних носіях; визначення функціонального призначення програмного забезпечення; дослідження мережевих технологій тощо.

Комп’ютерно-технічна експертиза за напрямками дослідження поділяється на:

  • апаратно-комп’ютерну експертизу – це діагностичне дослідження технічних (апаратних) засобів комп’ютерної системи, визначення функціональних можливостей, фактичного й початкового стану, технології виготовлення;
  • програмно-комп’ютерну експертизу – це дослідження функціонального призначення, характеристик і реалізованих вимог, алгоритму і структурних особливостей, індивідуального стану як прикладних програм, так і базового програмного забезпечення, а також визначення спеціального та авторського програмного забезпечення комп’ютерної системи як видових об’єктів;
  • інформаційно-комп’ютерну експертизу – це дослідження з метою пошуку, діагностики, ідентифікації, аналізу й оцінки комп’ютерної інформації, створеної, зміненої чи знищеної користувачем в комп’ютерній системі;

•        комп’ютерно-мережеву експертизу – це діагностичне дослідження мережевих пристроїв та засобів, встановлення фактів незаконного доступу, втручання та порушення правил експлуатації комп’ютерно- мережевих систем.

Об’єктами експертизи є: мобільні пристрої, персональні комп’ютери, планшети, носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі) або комп’ютерні засоби, що були об’єктами злочинного зазіхання або стали засобами здійснення злочину і зберегли сліди злочинної діяльності.

Предметом СКТЕ є інформаційні процеси, пов’язані зі створенням, редагуванням (внесенням змін), установленням змісту, знищенням комп’ютерної інформації, а також відновленням змісту початкових даних, які зберігаються на електронних носіях. Зазначені дані встановлюються на основі спеціальних знань з інформатики та в чіткій відповідності вимогам діючого законодавства з метою забезпечення доказів за кримінальними та цивільними справами.

Крім того експертні дослідження проводяться для фізичних і юридичних осіб.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

Складність експертизи

Вартість без ПДВ

Вартість з ПДВ

простої складності

2814,00

3376,80

середньої складності

7032,00

8438,40

складні

16920,00

20304,00

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо у експертів відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС за телефоном (0412) 40-75-24 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua.

 

Судова комп’ютерно-технічна експертиза
Догори