Результати оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Житомирському НДЕКЦ МВС

Керівництвом Житомирського НДЕКЦ МВС (далі – НДЕКЦ) приділяється значна увага реалізації загальнодержавної політики у сфері дотримання прав
і свобод осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день, в експертному підрозділі працює 12 осіб з інвалідністю.
З метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, постійно діючою робочою групою НДЕКЦ проведено оцінювання роботи із забезпечення, дотримання
та реалізації прав осіб з інвалідністю.
Вказане оцінювання проводилось відповідно до вимог Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 квітня 2018 року № 294, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 496/31948.
За результатами проведеного оцінювання у лютому 2023 року визначено, що закони та інші нормативно-правові акти розроблені Міністерством внутрішніх справ України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України спрямовані на дотримання прав осіб з інвалідністю виконуються.
Для здоров’я осіб з інвалідністю створено безпечні та нешкідливі умови праці, а також забезпечено права осіб з інвалідністю щодо залучення їх до суспільного життя нарівні з іншими працівниками НДЕКЦ.
Звернення щодо порушень прав осіб з інвалідністю відсутні.
Загальна оцінка за результатами оцінювання складає 14 балів, що відповідає належному рівню забезпечення в НДЕКЦ реалізації прав осіб з інвалідністю.

Таблиця результатів оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю

№ з/п

Назва підрозділу (закладу, установи, органу)

Кількість працівників за штатом

Кількість працівників за списком

Кількість осіб з інвалідністю

Загальна оцінка

1
група

2 група

3 група

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Житомирський НДЕКЦ МВС

146

145

0

6

6

12

14

Результати оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Житомирському НДЕКЦ МВС
Догори