Працівники Житомирського НДЕКЦ МВС взяли участь у науково-практичному заході з питань експертизи товарів

Днями до Житомирського НДЕКЦ МВС надійшов збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» та сертифікати учасників зазначеного заходу. Фахівці відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності долучилися до вказаної інтернет конференції, а саме Ольга Недашківська та Надія Поплавска взяли участь у науково-практичному заході та виступили з наступною тематикою: «Товарна інформація як засіб ідентифікації при проведенні судових товарознавчих експертиз в умовах консюмеризму» та «Необхідний фактор професійних компетентностей фахівців із галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в воєнний та післявоєнний період».

Конференція проводилась за ініціативою Центральної спілки споживчих товариств України та вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Науковці, юристи, товарознавці, експерти та фахівці з інших галузей обговорювали актуальні питанням та проблематику проведення експертиз товарів, ідентифікації та фальсифікації товарів, а також теоретичні та методологічні засади експертних досліджень харчових продуктів та нехарчової продукції.

Працівники Житомирського НДЕКЦ МВС взяли участь у науково-практичному заході з питань експертизи товарів
Догори