Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність

Оцінка – це певний вид діяльності, у процесі якого суб’єкт оцінки (оцінювач) визначає в грошовому еквіваленті вартість об’єкта оцінки у сформованих суспільно-економічних умовах і станом на певний момент часу, припускаючи, що за визначною ним вартістю надалі може бути укладена угода між суб’єктами цивільного права.
Згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами.
Суб’єкти оцінки:
  1. суб’єкти господарювання, зареєстровані у визначеному законодавством порядку;
  2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та / або майном, що є у комунальній власності та у складі яких працюють оцінювачі.
 
З погляду оцінки об’єктом можуть бути, як майно, так і майнові права.
Професійна оціночна діяльність визначається як діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень закону, яка полягає в організаційному, методичному, практичному забезпеченні проведення оцінки майна; розгляді і підготовці висновків щодо вартості майна.
В Житомирському НДЕКЦ МВС відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» здійснюється практична оціночна діяльність (в тому числі рецензування) за напрямом оцінки майна «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» за спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів».  Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та осіб, які заінтересовані у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб’єкта оціночної діяльності.
Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна.
Відповідно до чинного законодавства будь-яка фізична або юридична особа може звернутись до Експертної служби МВС із заявою на проведення оцінки та рецензування звітів про оцінку колісних транспортних засобів.
За потреби, перед призначенням оцінки та рецензування звітів про оцінку ви можете отримати безкоштовну консультацію, щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.
Більш детальну інформацію, щодо даного виду дослідження та з приводу інших досліджень, які проводяться Житомирським НДЕКЦ МВС можливо отримати перейшовши за наступним посиланням: https://www.ndekc.zhitomir.ua/ekspertizi/
Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність
Догори