У наш час людство переживає бурхливий розвиток автоматизації, інформатизації та комп’ютеризації всіх сфер життя. Це надає нові можливості для розвитку національної культури, освіти, науки й економіки. Але поширення інформаційних технологій має й негативний аспект: відкриває шлях до антисоціальної та злочинної поведінки. Комп’ютерні системи надають нові, дуже досконалі можливості для невідомих раніше правопорушень, а також для скоєння злочинів у сфері виробництва, підприємництва кредитно-банківській системі засобів організації праці бізнесмена, економіста, бухгалтера, слідчого та судді.
Судовими експертами відділу комп’ютерно-технічних та телекомуні-каційних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові комп’ютерно-технічні експертизи (СКТЕ) – це дослідження технічних властивостей цифрового обладнання (комп’ютерів, накопичувачів інформації, мобільних телефонів тощо) та програмного забезпечення з метою отримання фактичних даних, що відносяться до обставин скоєного злочину або предмету цивільного позову.Експертиза дозволяє виявити істотні ознаки злочину (інциденту) і створити цілісну доказову базу шляхом дослідження інформації. 

Комп’ютерно-технічна експертиза за напрямками дослідження
поділяється на:

 • апаратно-комп’ютерну експертизу – це діагностичне дослідження технічних (апаратних) засобів комп’ютерної системи, визначення функціональних можливостей, фактичного й початкового стану, технології виготовлення;
 • програмно-комп’ютерну експертизу – це дослідження функціонального призначення, характеристик і реалізованих вимог, алгоритму і структурних особливостей, індивідуального стану як прикладних програм, так і базового програмного забезпечення, а також визначення спеціального та авторського програмного забезпечення комп’ютерної системи як видових об’єктів;
 • інформаційно-комп’ютерну експертизу – це дослідження з метою пошуку, діагностики, ідентифікації, аналізу й оцінки комп’ютерної інформації, створеної, зміненої чи знищеної користувачем в комп’ютерній системі;
 • комп’ютерно-мережеву експертизу – це діагностичне дослідження мережевих пристроїв та засобів, встановлення фактів незаконного доступу, втручання та порушення правил експлуатації комп’ютерно- мережевих систем.

  Об’єктами експертизи є: мобільні пристрої, персональні комп’ютери, планшети, носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі) або комп’ютерні засоби, що були об’єктами злочинного зазіхання або стали засобами здійснення злочину і зберегли сліди злочинної діяльності.

  Предметом СКТЕ є інформаційні процеси, пов’язані зі створенням, редагуванням (внесенням змін), установленням змісту, знищенням комп’ютерної інформації, а також відновленням змісту початкових даних, які зберігаються на електронних носіях. Зазначені дані встановлюються на основі спеціальних знань з інформатики та в чіткій відповідності вимогам діючого законодавства з метою забезпечення доказів за кримінальними та цивільними справами.

  Крім того експертні дослідження проводяться для фізичних і юридичних осіб.

  Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

  Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

  Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

  Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо у експертів відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС за телефоном (0412) 40-75-24 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua.

Догори