Судові технічні експертизи документів та експертні дослідження документів

Встановити справжність чи підробку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або посвідчення водія, зміст слабко видимих чи невидимих текстів, факт переклейки фотокартки або заміни аркушів у паспорті, спосіб нанесення відбитку печатки та вирішити інші запитання Вам допоможуть фахівці з судової технічної експертизи документів.

Експертами Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові технічні експертизи документів та експертні дослідження документів за експертними спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» та 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

Об’єктами технічної експертизи документів є:

–   грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;

–   документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка та вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листи тимчасової непрацездатності тощо);

–   проїзні документи (квитки на проїзд залізничним, морським, річковим, повітряним і міським транспортом; документи на перевезення вантажів тощо);

–   знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);

–   документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні, акцизні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення, поліси страхування; ліцензії тощо);

–   білети тиражних та миттєвих лотерей;

–   цінні папери (акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселя тощо);

–   інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством;

–   слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;

–   зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Технічна експертиза документів вирішує дві основні групи задач: ідентифікаційні та діагностичні.

Ідентифікаційне дослідження:

–     ототожненні предметів за їх матеріально-фіксованим відображенням (друкарських форм, печаток, штампів, літер друкарських машин, матриць касових апаратів, множильних апаратів тощо);

–     ототожненні обладнання, фотонегативів та інших засобів, що використовуються для виготовлення друкарських форм, печаток тощо;

–     визначенні джерела (спільності) походження документу.

Діагностичне дослідження полягає у виявленні сутності конкретно взятого для вивчення об’єкта за його ознаками, віднесенні його до певного класу, виду, типу, шляхом встановлення:

–     способу виготовлення документа чи його частин;

–     факту зміни первинного змісту;

–     змісту слабковидимих чи невидимих текстів;

–     хронологічної послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;

–     класу, типу, марки, моделі друкарської машини, копіювального апарата, знакодрукувального (знакосинтезуючого) пристрою тощо;

–     способу нанесення зображення відбитків печатки та штампа;

–     виду кліше печатки та штампа;

–     способу виготовлення печатки та штампа тощо.

Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

Більш детальну інформацію можна отримати у експертів сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС за адресою: вул. Старий Бульвар, 18, м. Житомир або за телефоном (0412) 407-262.

Судові технічні експертизи документів та експертні дослідження документів
Догори