Судові економічні експертизи за експертними спеціальностями

Судові економічні експертизи за експертними спеціальностями: 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів про фінансово – кредитні операції»

Судова економічна експертиза — це процесуальна дія, спрямована на отримання доказів шляхом проведення судовим експертом на основі його спеціальних знань з бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів дослідження об’єктів (первинних документів, облікових регістрів і звітності), які містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні.

На сьогодні економічні дослідження виконуються за такими судово-експертними напрямами:

  • дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
  • дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
  • дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності та повноти дослідження.

Боротьба з економічними правопорушеннями сьогодні набула характеру надзвичайно актуальної проблеми, яка потребує спеціального кваліфікованого дослідження. Злочини у сфері економічної діяльності є однією з серйозних загроз в державі, яка веде до дестабілізації всієї економіки. У сучасних умовах розвитку вільного ринку потрібна розробка принципово нового науково обґрунтованого підходу до розкриття правопорушень даного виду. Пріоритетним напрямком правоохоронної діяльності щодо попередження, профілактики та розкриття економічних правопорушень виступає судово-економічна експертиза.

При проведенні експертизи за спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» здійснюються дослідження первинних та зведених бухгалтерських документів, які є підставою для складання податкової, фінансової та іншої звітності, що містять інформацію про обставини справи та допомагають слідчим органам досягти об’єктивності у прийнятті рішення.

Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності досліджує закономірності утворення та відображення інформації у бухгалтерському та податковому обліку за господарськими операціями.

Працівниками сектору економічних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС також проводяться економічні експертизи за експертними спеціальностями: 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій» та 11.3 Дослідження документів про фінансово – кредитні операції».

Хто може звернутись до Житомирського НДЕКЦ МВС із заявою про призначення економічного дослідження?

Відповідно до чинного законодавства будь-яка фізична або юридична особа може звернутись до Експертної служби МВС із заявою на проведення даного виду дослідження у справах про адміністративне правопорушення, цивільних та господарських справах.

Підставою для проведення судової економічної експертизи є процесуальний документ (постанова, ухвала) або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов’язково наводяться реквізити, перелік запитань, поставлених експерту, а також об’єкти, що підлягають дослідженню.

Підставою для проведення експертного економічного дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають вирішенню, а також об’єктів, що надаються.

Згідно з частиною першою ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.

Тобто, в межах кримінальних проваджень до Експертної служби МВС може звернутись сторона захисту для проведення судової експертизи на договірних умовах.

За потреби, перед призначенням експертизи або дослідження ви можете отримати безкоштовну консультацію щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.

Судові економічні експертизи за експертними спеціальностями
Догори