Судова оціночно-земельна експертиза

На базі Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові оціночно-земельні експертизи за експертною спеціальністю 10.14 «Оцінка земельних ділянок»

Завдання судової оціночно-земельної експертизи:

 • експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 • експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
 • визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Об’єкти дослідження судової оціночно-земельної експертизи є:

 • земельні ділянки;
 • документації із землеустрою та з оцінки землі;
 • документи, що підтверджують права на земельні ділянки;
 • документи, що підтверджують права на земельні поліпшення;
 • поземельні книги, створені відносно земельних ділянок;
 • витяги з Державного земельного кадастру;
 • аналітичні відомості.

Необхідність у проведенні оціночно-земельної експертизи виникає коли потрібно:

 • Визначити вартість земельної ділянки у рамках судового процесу;
 • Визначити вартість прав користування земельною ділянкою;
 • Визначити вартість частини земельної ділянки;
 • Визначити вартість присадибної ділянки;
 • Визначити вартість дачної земельної ділянки;
 • Визначити вартість земельної ділянки комерційного використання.

Оціночно-земельна експертиза – є підвидом основного виду інженерно-технічних експертиз та проводиться для вирішення питань з визначення вартості земельної ділянки або прав на неї, а також перевірки відповідності виконаної оцінки нормативно-технічним вимогам, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування, виконане на базі знань у сфері землеустрою та кадастру.

Особливості проведення судової оціночно-земельної експертизи

Для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки або прав на неї експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та документацію із землеустрою на земельну ділянку. У разі наявності на земельній ділянці поліпшень (будівель, споруд тощо), на дослідження необхідно надати правовстановлювальну документацію на такі об’єкти, матеріали технічної інвентаризації, а також іншу документацію та інформацію, необхідність яких зумовлена обраним методичним підходом.

У разі необхідності визначення актуальної вартості земельної ділянки чи прав на неї, обов’язковим етапом у проведенні оціночно-земельної експертизи є обстеження такої земельної ділянки на місцевості.

Судова оціночно-земельна експертиза
Догори