Судова фототехнічна експертиза

Судова фототехнічна експертиза за експертною спеціальністю 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» – дослідження електронних зображень документів

 
Розвиток інформаційних технологій в усьому світі та в Україні зокрема призводить до зростання кількості злочинів, скоєних із застосуванням техніки та програмних продуктів, призначених для обробки та внесення змін у відеозаписи та фотозображення, фіксації та передачі інформації засобами цифрових технологій.  
Цифрові технології активно втілюються у повсякденне життя. А отже урядові установи, банки, торгівельні організації, окремі громадяни дедалі більше залежать від надійної роботи інформаційних структур, поєднаних глобальною мережою Інтернет. Проте зі збільшенням кількості користувачів цієї мережі постійно виникають загрози протиправного використання інформаційних технологій. Відповідно необхідною умовою стабільного функціонування сучасних інформаційних сервісів є їх надійний кіберзахист.
Використання різноманітних гаджетів, месенджерів, онлайн – сервісів, «електронних» документів з підписами, печатками стає все популярнішим серед людей. Це призводить до все меншого використання «живих» підписів, почерку та відбитків печаток і штампів.       
Судовими експертами сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові експертизи та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб, об’єктами дослідження яких є електронні зображення документів.
Проведенням даного виду судових експертиз займаються кваліфіковані працівники центру із застосуванням сучасних робочих станцій експертів та ліцензійного програмного забезпечення.

Орієнтовний перелік запитань, що вирішує судова фототехнічна експертиза (дослідження) за експертною спеціальністю 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» у межах дослідження електронних зображень документів є наступним:

  1. З яких елементів складаються надані на дослідження електронні документи перелік та місцезнаходження яких на оптичному диску для лазерних систем зчитування наведено у даній постанові (заяві)?
  2. Якщо у виявлених елементах є графічні зображення підписів, то які їх контрольні суми та інші метадані, чи співпадають вони між собою?
  3. Якщо у виявлених елементах є графічні зображення печаток (штампів), то які їх контрольні суми та інші метадані, чи співпадають вони між собою?
  4. Чи є ідентичними між собою виявлені графічні зображення підписів?
  5. Чи є ідентичними між собою виявлені (надані) графічні зображення печаток (штампів)?
  6. Якщо, так то чи вносились вони окремо від інших елементів складової частини електронних документів?

Перелік вирішуваних запитань не є вичерпним

У ході дослідження (експертизи) порівнюються зображення електронного документу із зображенням електронного документу (зображення окремого реквізиту (підпис, печатка) електронного документу із зображенням окремого реквізиту (підпис, печатка) електронного документу).
Згідно з частиною першою ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.
Тобто, в межах кримінальних проваджень до Експертної служби МВС України може звернутись сторона захисту для проведення судової експертизи на договірних умовах.

За потреби, перед призначенням експертизи або експертного дослідження Ви можете отримати безкоштовну консультацію щодо процедури призначення даного виду дослідження
в Житомирському НДЕКЦ МВС.
З питань призначення та проведення судової експертизи (дослідження) звертатися до Житомирського НДЕКЦ МВС за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 18 (тел. (0412) 407262).

Судова фототехнічна експертиза
Догори