Практична зустріч працівників Житомирського НДЕКЦ зі студентами ЖНАУ четвертого курсу спеціальності «Право»

Сьогодні практично неможливо собі уявити ефективну організацію профілактики, розкриття і розслідування злочинів без використання криміналістичних знань, навиків і умінь. Вони необхідні свідкові і потерпілому, слідчому і адвокатові, криміналістові і судді. Столиця та провінція, місто і село, багаті і бідні, всі верстви населення, всі люди тією чи іншою мірою стикаються із злочинним світом, страждають від нього, а тому повинні знати і певною мірою володіти криміналістичними знаннями, навиками і уміннями для захисту своїх прав як у правовому чи фаховому, так і у чисто людському значенні.
Саме тому, в рамках співпраці між Житомирським НДЕКЦ МВС України та Житомирським національним агроекологічним університетом з метою відпрацювання на практиці теоретичних знань із навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 10 травня 2019 року відбулась робоча – практична зустріч працівників Центру зі студентами четвертого курсу спеціальності «Право».

На початку робочої зустрічі зі вступним словом до присутніх звернувся заступник директора центру – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Володимир Лесик.

Працівники відділу криміналістичних видів досліджень ознайомили студентів з практичним застосуванням науки та навчальної дисципліни «Криміналістика».
Зокрема, завідувач відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Олег Томашевський довів та розповів студентам про види досліджень, які проводяться у підпорядкованому йому відділі.
Завідувачем відділу було доведено та продемонстровано присутнім основні загальні положення судової комп’ютерно-технічної експертизи. Студентам доведено інформацію стосовно завдань, об’єктів та основного переліку питань, які ставляться на вирішення даного виду судової експертизи, наведено перелік прикладів вирішення завдань із власної експертної практики.
На завершенні виступу завідувачем відділу акцентовано увагу присутніх про те, що висновки судових комп’ютерно-технічних експертиз є основною доказовою базою в розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням інформаційних процесів, які в свою чергу пов’язані зі створенням, редагуванням (внесенням змін), установленням змісту, знищенням комп’ютерної інформації, а також відновленням змісту початкових даних, що зберігаються на електронних носіях.

У подальшому завідувач сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку Максим Янович ознайомив студентів четвертого курсу з дослідженнями, які проводяться в його підпорядкованому секторі.
Завідувачем сектору надана основна характеристика експертних завдань, об’єкти та перелік питань, які ставляться при проведенні судової технічної експертизи документів та почерку.

Окрім вище зазначеного, студентам продемонстровано основні захисні елементи однієї із банкнот, що перебувають в колекції Центру.

Продовжуючи практичне заняття завідувач сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Роман Довжаниця довів присутнім студентам про види досліджень, які проводяться у ввіреному йому секторі.
Також розповів присутнім про систему науки «Криміналістики», детально акцентуючи увагу студентів на один із її розділів під назвою «Криміналістична техніка» та його складової частини «Криміналістична габітологія».
Завідувачем сектору було доведено до присутніх сформульоване поняття «криміналістичної габітології», яка вивчає людину, її зовнішність, закономірність змін елементів зовнішності у часі, способи фіксації і використання з метою розшуку і ототожнення людини.
Роман Довжаниця розповів також про порядок та особливості проведення судової портретної експертизи (дослідження) і продемонстрував фактори, які впливають на відображення ознак зовнішності та окремі методи дослідження в рамках портретної експертизи (дослідження).

Студентам повідомлено про те, що для сучасного проведення судової портретної експертизи характерною її особливістю є інтеграція з іншими галузями знань, залученням складних технічних та програмних засобів для дослідження людини.
По завершенню заходу було зроблено загальний знімок учасників науково-практичного заняття біля входу в приміщення Житомирського НДЕКЦ МВС України.

Такі робочі зустрічі зі студентами планується проводити і в подальшому.

Практична зустріч працівників Житомирського НДЕКЦ зі студентами ЖНАУ четвертого курсу спеціальності «Право»
Догори