Експертиза цілого за частинами (дослідження частин деревини)

Ліса, є джерелом кисню, регулятором вологи і життєдайною скарбницею для Землі. Один гектар лісу здатен поглинути вуглекислий газ, що утворився при диханні 250-ти чоловік.

В оприлюдненому звіті Державного агенства лісових ресурсів України за 2019 рік зазначено, що Житомирська область знаходиться на третьому місці в Україні (після Херсонської та Харківської областей) за обсягами незаконних порубок, а це 2962 куб.м лісу.

Запобігти такому явищу, як незаконна порубка лісу, є використання правоохоронними органами у розслідувані цієї категорії злочинів спеціальних знань у формі призначення судової трасологічної експертизи, а саме: експертизи цілого за частинами.

Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета (знайдені уламки, шматки, осколки тощо) спільну лінію (поверхню) розділення, тобто чи становили вони раніше одне ціле.

Фото. Вигляд часткового суміщення зрізу з комлевої частини колоди та зрізу з пня.

Експертиза цілого за частинами вирішує питання:

  1. Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи відколота дана тріска від певного поліна тощо)?

2. Яким способом відокремлено від предмета його частину?

3. Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?

4. Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об’єкта?

5. До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?

На експертизу надаються всі знайдені частини, які, можливо, раніше складали один предмет.

Об’єктом, що ототожнюється під час встановлення цілого за частинами, є ціле, що існувало до розчленування (поділу) його на частини, тобто єдиний предмет, а ідентифікуючими об’єктами виступають частини цього цілого.

Для ідентифікації використовують ознаки, що виникли одночасно в результаті дії й тієї ж причини на частини цілого.

Залежно від механізму та характеру розділення предмета можливе встановлення цілого за частинами у разі наявності спільних ліній та поверхонь розділення або відсутність спільних ліній та поверхонь розділення.

При розділенні деревини на складові частини й фрагменти шляхом розлому, розколу, на її торцевій поверхні виникає значна кількість різноманітних слідів відщеплень, в результаті їх суміщення, такі відщеплення входять одне в інше, тобто складають одне ціле.
Під час проведення огляду (особливо габаритних об’єктів) необхідно залучати спеціалістів, які можуть надати слідчому свої рекомендації щодо порядку вилучення та послідовності призначення експертних досліджень по вилучених об’єктах (з урахуванням їх інформативності та вимог щодо максимального збереження слідової інформації).

З питань призначення та проведення експертизи звертатися до сектору трасологічних досліджень та сектору трасологічного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС (Цісінський Станіслав: тел. (097)5609726; Кравчук Михайло:
тел. (093)4537599;  електронна адреса:
jitomir@dndekc.mvs.gov.ua)

Експертиза цілого за частинами (дослідження частин деревини)
Догори