Вийшов з друку черговий випуск збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» № 23 випуск за 2021 рік Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків), в якому опубліковано наукову статтю на тему: «Актуальні аспекти проведення круглих столів на сучасному етапі розвитку судово-експертних установ», яку у співавторстві із колегою – судовим експертом сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Томашевською Анжелікою підготував Томашевський Олег, завідувач відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На сучасному етапі модернізації судово-експертної діяльності й активного співробітництва проведення круглих столів сприятиме демократичному розвитку правових відносин в умовах глобалізаційних змін і формуванню консенсусу як ефективного механізму взаємодії у міждержавних відносинах. Обговорення проблем, обмін думками, налагодження тісних контактів, пошук додаткових можливостей і дискусія під час обговорення особливих, «гарячих» питань надає круглому столу динамічності й ексцентричності. Їх проведення сприятиме обміну досвідом і пошуку найбільш раціональних шляхів розв’язання проблем, зумовлених діяльністю судово-експертних установ. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що запропоновані інновації не претендують на остаточне вирішення відповідних проблем у проведенні круглих столів і можуть стати підґрунтям для вибору найбільш прийнятного варіанту розв’язання цих проблем завдяки широкій і коректній науковій дискусії.

Достовірність здобутих результатів і висновків забезпечено загальнонауковими та спеціальними методами дослідження, зокрема: спостереження, формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), а також системно-структурним.

Традиційно вітаємо колег із черговим вагомим науковим здобутком, закликаємо у подальшому брати таку ж активну участь у наукових дослідженнях за обраною тематикою і сферою наукових інтересів.

Догори