Досить часто об’єктами спорів  виступають різноманітні споживчі товари

 

Досить часто об’єктами спорів  виступають різноманітні споживчі товари             (побутова техніка, мобільні телефони, тощо), тому виникла потреба у встановленні їх вартості, в тому числі з урахування їх зносу.
Для вирішення зазначених питань і виник такий вид експертизи як товарознавча експертиза.    

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:

 • встановлення фактичних даних, що підтверджують чи
  спростовують відповідність характеристик досліджуваних об’єктів базовим (нормативним) значенням за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, кількісними та іншими характеристиками;
 • визначення належності промислових товарів народного
  споживання до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері (вид, марка, модель, розмір, комплектність тощо);
 • встановлення обставин, фактичних даних, пов’язаних з
  недотриманням правил пакування, маркування, збереження,
  транспортування, розбракування, уцінки, та інших обставин, що
  привели до якісних змін товарної продукції;
 • визначення причин та ступінь якісних змін товарної продукції в процесі виготовлення, збереження, транспортування, експлуатації;
 • визначення вартості товарної продукції, в т.ч. з урахуванням часткової втрати її товарних якостей у зв’язку з експлуатаційним зносом і пошкодженнями від впливу зовнішніх факторів.

Судова товарознавча експертиза проводиться спеціалізованими установами, що здійснюють судово-експертну діяльність.

На базі Житомирського науково – дослідного експертно криміналістичного центру МВС України також функціонує сектор товарознавчих, гемологічних досліджень та оціночної діяльності, в якому працюють фахівці що мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення судової товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів».

Експертами в ході проведення судових експертиз та експертних досліджень можуть бути вирішені наступні питання:

 • Яка групова належність (класифікаційна категорія) товару
  (виробу, продукції, сировини, допоміжних матеріалів) наданого
  на дослідження?
 • Чи відповідають маркувальні дані виробу його характеристикам відповідно до вимог державного стандарту (ДСТУ)?
 • Як може бути розшифроване маркування представленого товару?
 • Чи має даний виріб дефекти? Якщо так, то які саме? Чи можлива його реалізація (експлуатація, використання) за наявності виявленого дефекту?
 • Яким чином може впливати виявлений дефект на якісні характеристики товару?
 • Під впливом яких чинників змінилась якість товару та виникли різного роду дефекти?

 

За консультаціями з приводу проведення товарознавчих досліджень звертатися до Житомирського НДЕКЦ МВС України за адресою м. Житомир, Старий бульвар 18 або тел.  +38(0412)407-256.

Досить часто об’єктами спорів  виступають різноманітні споживчі товари
Догори