ПОРТРЕТНА ЕКСПЕРТИЗА

Фотопортрети та кадри відеозапису є об’єктивними носіями інформації про зовнішній вигляд людини, що відображають його відповідно до законів оптики та перспективи, точно передають форму, розміри та інші ознаки елементів зовнішності.
Судовими експертами сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Житомирського НДЕКЦ МВС України проводяться судові портретні експертизи при розслідуванні кримінальних проваджень та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб.
Підстава для проведення експертизи: постанова (ухвала) суду у кримінальних, цивільних, адміністративних та господарських справах.
Підстава для проведення дослідження: письмова заява фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження та виду послуги).
Судова портретна експертиза проводиться з метою ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями, зафіксованими у вигляді об’єктивних зображень на різних носіях, з використанням спеціальних методів і прийомів дослідження.

Об’єктами експертизи є:

 • фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо);
 • типографські та інші репродукції;
 • цифрові зображення;
 • кіно- і відеозапис (використовують окремі кадри – відеозображень як статичний матеріал, що несе інформацію про зовнішні ознаки особи).

Об’єкти експертизи поділяють на дві групи: досліджувані (об’єкти, що перевіряються) та порівняльні.

До порівняльних об’єктів належать:

 • об’єкти, що відображають ознаки, які однотипні з ознаками основного об’єкта;
 • зіставні об’єкти (з однаковим вираженням однотипних ознак);
 • незіставні (з відсутністю або викривленням однотипних ознак);
 • вільні (не пов’язані з розслідуваною подією);
 • експериментальні (отримані у безпосередньому зв’язку з розслідуваною подією і вивченням об’єкта при дотриманні певних умов).

Вимоги до об’єктів експертизи:

– порівнюваність – означає наявність і однакове відображення однотипних елементів і їх ознак на об’єктах, що порівнюються. Особи, зображені на фотознімках (відеозаписах), що порівнюються мають бути приблизно одного віку та знаходитися в однаковому положенні щодо фотокамери та освітлення;

– доброякісність – знімки чіткі, задовільної контрастності, відображають всі дрібні елементи та особливості обличчя особи;

– достовірність – фотознімки, відеозаписи вилучені й направлені на експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх підміну, підробку, плутанину в назві.

Порівняльними матеріалами для ідентифікації особи за фотознімком можуть бути достовірні фотографії та відеозапис цієї особи (любительські, професійні, а також експериментальні). Доцільно, щоб серед порівняльних зразків були знімки, близькі до досліджуваного за часом зйомки, ракурсом зображення та приблизно одного віку.

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

 1. Чи зображена на представлених фотознімках (зазначаються індивідуалізуючи ознаки фотознімків) одна і та ж сама особа?
 2. Чи зображена на даному фотознімку особа, фотокартки якої надано як зразки?
 3. Одна чи різні особи зображені на даних фотознімках (відеозаписах)?
 4. Чи зображена на фотознімку невпізнаного трупа особа, фотокартки якої надано як зразки?
 5. Чи є серед осіб, зображених на груповому фотознімку, особа, фотографія якої представлена?
 6. Чи зображена на відеокадрі особа, фотознімок якої наданий (представлений) для порівняння?
 7. Одна чи різні особи зображені на фотографічному тарентгенівському знімках?
 8. Одного чи різного віку є сфотографовані особи на представлених фотознімках? Якщо різного, то на якому фотознімку відображена особа в більш ранньому віці?
 9. Яка вікова група зображеної на фотознімку людини?
 10. Якої статі особа, відображена на наданому на дослідження фотознімку?
 11. До якого основного антропологічного типу належить особа, відображена на наданому на дослідження фотознімку?

Під час формулювання запитання слід зазначити особу, яка підлягає дослідженню (її прикмети) та період часу (у відповідності часової мітки у відеозаписі).

Перед призначенням судової портретної експертизи рекомендується:

 • провести попередній огляд об’єктів із залученням фахівців Експертної служби МВС з метою встановлення наявності даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та вирішення питання про доцільність подальшого призначення експертизи;
 • обов’язково узгодити перелік запитань за конкретними об’єктами з фахівцями Експертної служби МВС та оптимізувати кількість самих запитань. Необхідно ставити питання, які стосуються безпосередньо об’єктів дослідження в конкретному кримінальному провадженні, виключаючи при цьому запитання юридичного характеру й такі, вирішення яких не потребує спеціальних знань та які невідносяться до завдань цього виду досліджень;
 • надавати на судову експертизу виключно об’єкти, які необхідно дослідити, без інших предметів, які не стосуються конкретного дослідження.

Для довідок звертатись за номером телефону (0412)-407-250 або (0412) 40-72-62 .

Догори