Дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів та документів, що їх супроводжують

Експертна спеціальність 4.3
«Криміналістичне дослідження транспортних засобів»

Об’єкти дослідження: ідентифікаційні номери кузова та агрегатів транспортних засобів, а також документи, що їх супроводжують.

 Завдання: встановити, чи має місце факт зміни номерів ТЗ та підробки супровідних документів, за допомогою якого способу, відповідність нанесення номерів вимогам заводу виробника та способів друку документів наявним зразкам, встановленим вимогам тощо.

Рекомендації: враховуючи, що у більшості випадків фахівець при проведенні криміналістичного дослідження транспортних засобів використовує методи, що приводять до зміни вигляду об’єктів дослідження, то ініціатор проведення має надати дозвіл на внесення необхідних (для проведення дослідження) змін у лакофарбове покриття транспортного засобу.

При призначенні технічної експертизи документів, рекомендується надати дозвіл на використання необхідних (для проведення дослідження) методів, що можуть привести до змін у зовнішній вигляд об’єкта дослідження або його часткового знищення.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1) Чи змінювалися (знищувалися) ідентифікаційні номери транспортного засобу, наданого на дослідження?
2) Якщо так, то встановити їх первинний зміст?
3) Чи відповідає бланк наданого на дослідження документа бланкам, які знаходяться в офіційному обігу?
4) Якщо так, то чи є зміни первинного змісту в наданому на дослідження документі?

Код послуги Скорочений перелік платних послуг

Сума без ПДВ

ПДВ

Сума з ПДВ

1500027 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: транспортних засобів усіх категорій вітч-го виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: простої складності 126,63 25,33 151,96
1500028 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: транспортних засобів усіх категорій вітч-го виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: середньої складності 597,72 119,54 717,26
1500029 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: складні 1 353,60 270,72 1 624,32
1500030 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: простої складності 164,15 32,83 196,98
1500031 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: середньої складності 908,30 181,66 1 089,96
1500032 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: складні 2 044,50 408,90 2 453,40
1500033 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: мопедів або їх окремих агрегатів: простої складності 32,83 6,57 39,40
1500034 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: мопедів або їх окремих агрегатів: середньої складності 58,60 11,72 70,32
1500035 Судова експертиза, досл. ТЗ і докум., що їх супр-ть: мопедів або їх окремих агрегатів: складні 141,00 28,20 169,20

#6d9ce3

Експертна спеціальність 4.4
«Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»

Об’єкти дослідження: пошкоджені, знищені або змінені, слабо видимі номери та інші рельєфні зображення на різного роду виробах.

Рекомендації: Для вирішення завдань трасологічного дослідження фахівцю необхідно надати:

а) безпосередньо матеріально існуючі сліди, пріоритет за кількістю інформації, яка міститься в слідах при їх вилученні, надається слідам на об’єктах-носіях, потім зліпкам слідів, відкопійованим слідам на відповідні матеріали (дактилоскопічні плівки та ін.) ;
б) об’єкти, якими, могли бути залишені сліди;
в) дані про час виявлення слідів, умови, в яких знаходилися об’єкти зі слідами до їх направлення на експертизу.

Поверхня предмета, на якому розташовані сліди, що легко пошкоджуються (наприклад, поверхневі сліди ніг, різного роду нашарування), не повинна контактувати з матеріалом упаковки.

Слідоутворюючі предмети та сліди упаковуються окремо. Для порівняльних зразків зазначається: дата їх отримання, в кого вилучені (відібрані) зразки, кількість та які саме зразки направляються на дослідження.

Вироби, які підлягають дослідженню, не можна відчищати від забруднень, фарби, іржі тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1) Яким способом змінені (знищені) маркувальні позначення на представленому об’єкті?
2) Якими були первісні маркувальні позначення на наданому об’єкті?
3) Чи були на даному виробі маркувальні позначення?
4) Чи піддавались зміні маркувальні позначення на даному об’єкті?
5) Чи виготовлені надані номерні знаки на підприємстві, що виготовляє номерні знаки державної реєстрації транспортних засобів?
6) Чи відповідають надані номерні знаки державним стандартам України?

Код послуги в системі МВС

Найменування послуги

Ціна грн.(без ПДВ) ПДВ Сума з ПДВ
1500008 Простої складності 422,10 84,42 506,52
1500009 Середньої складності 1875,20 375,04 2250,24
1500010 Складні 2961,00 592,20 3553,20

Експертна спеціальність 2.1
«Дослідження реквізитів документів»

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

 • встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
 • виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабковидимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах;
 • встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Об’єкти дослідження:

 • грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;
 • документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж;
 • проїзні документи;
 • знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 • документи, що обслуговують грошовий обіг;
 • білети тиражних та миттєвих лотерей;
 • цінні папери;
 • слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів, факсиміле тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
 • зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена фотокартка в документі?
 • Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
 • Який зміст знебарвленого тексту?
 • У якій послідовності виконувались реквізити документа (підписи, рукописні записи, відбитки печаток), які перетинаються між собою?
 • Яким способом (наприклад пишучим приладом, або за допомогою копіювання, за допомогою технічних засобів тощо) виконаний підпис і рукописні записи в документі?
 • Яким типом пишучого приладу (наприклад, кульковою або перовою ручкою, олівцем) виконаний підпис (рукописні записи) в документі?
 • Чи виготовлено документ шляхом технічного монтажу?
 • Чи виготовлено технічні зображення наданих (різних) документів з одного оригіналу шляхом монтажу?

Наведений перелік запитань не є вичерпним.

Важливо. Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Код послуги в системі МВС

Найменування послуги

Ціна грн.(без ПДВ) ПДВ Сума з ПДВ
1500018 Простої складності 375,20 75,04 450,24
1500019 Середньої складності 1406,40 281,28 1687,68
1500020 Складні 5640,00 1128,00 6768,00

За потреби, перед призначенням експертизи або експертного дослідження ви можете отримати консультацію, щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.

Догори