ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ

Встановити справжність чи підробку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або посвідчення водія, зміст слабко видимих чи невидимих текстів, факт переклейки фотокартки або заміни аркушів у паспорті, спосіб нанесення відбитку печатки та вирішити інші запитання Вам допоможуть фахівці з судової технічної експертизи документів.
Експертами Житомирського НДЕКЦ МВС проводяться судові технічні експертизи документів та експертні дослідження документів за експертними спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» та 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

Технічна експертиза документів (далі – ТЕД) являє собою дослідження документа, яке проводиться у процесуальній формі та за дорученням органу розслідування або суду, що має за мету визначення способу його виготовлення, встановлення наявності у ньому змін та способів їх внесення, виявлення видимих записів, а також ідентифікацію предметів і матеріалів, які використовувались для виготовлення документа або до внесення до нього змін.
Предметом технічної експертизи документів становлять факти і обставини, пов’язані з виготовленням документів, способом внесення змін, виявлених невидимих записів, які встановлюються на основі спеціальних знань в галузі технічного дослідження документів у передбаченому законом порядку.

Об’єктами технічної експертизи документів є:

 1. Грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;
 2. Документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка та вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листи тимчасової непрацездатності тощо);
 3. Проїзні документи (квитки на проїзд залізничним, морським, річковим, повітряним і міським транспортом; документи на перевезення вантажів тощо);
 4. Знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 5. Документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні, акцизні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення, поліси страхування; ліцензії тощо);
 6. Білети тиражних та миттєвих лотерей;
 7. Цінні папери (акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселя тощо);
 8. Інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством;
 9. Слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
 10. Зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Технічна експертиза документів вирішує дві основні групи задач: ідентифікаційні та діагностичні

Ідентифікаційне дослідження:

 • ототожненні предметів за їх матеріально-фіксованим відображенням (друкарських форм, печаток, штампів, літер друкарських машин, матриць касових апаратів, множильних апаратів тощо);
 • ототожненні обладнання, фотонегативів та інших засобів, що використовуються для виготовлення друкарських форм, печаток тощо;
 • визначенні джерела (спільності) походження документу.

Діагностичне дослідження полягає у виявленні сутності конкретно взятого для вивчення об’єкта за його ознаками, віднесенні його до певного класу, виду, типу, шляхом встановлення:

 • способу виготовлення документа чи його частин;
 • факту зміни первинного змісту;
 • змісту слабковидимих чи невидимих текстів;
 • хронологічної послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • класу, типу, марки, моделі друкарської машини, копіювального апарата, знакодрукувального (знакосинтезуючого) пристрою тощо;
 • способу нанесення зображення відбитків печатки та штампа;
 • виду кліше печатки та штампа;
 • способу виготовлення печатки та штампа тощо.

Даний вид експертизи взаємопов’язаний з іншими видами криміналістичних експертиз, зокрема з трасологічною та почеркознавчою експертизами.
Нерідко у процесі розслідування кримінальних правопорушень виникає необхідність у встановленні способу виготовлення документа, наявності внесення до нього змін, відновленні змісту пошкодженого документа тощо. Це пов’язане з підробкою документів різними способами для вчинення злочинних дій. Відповісти на зазначені та інші питання можуть фахівці з технічного дослідження документів та обліків.

Завдання технічної експертизи реквізитів документів полягає в наступному:

 • встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів та їх відбитків;
 • встановлення факту і способу внесення змін до документа (підчищення, дописування, травлення, переклеювання фотокарток, вставка тощо);
 • встановлення факту залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір з якого вони виготовлені, не перетворився на попіл;
 • встановлення типу, системи, марки, моделі друкарської техніки (друкарські машини, касові, телефонні та інші літерно-цифрові апарати), а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків;
 • ідентифікація печаток, штампів, факсиміле за їх відбитками;
 • ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їх відбитками;
 • ідентифікація компостерних знаків за просічками;
 • ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, намалювала або вирізала зображення, за особливостями навичок виконавця;
 • встановлення належності літер певному комплекту шрифту;
 • визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.

Орієнтовні питання, які вирішуються при виконанні експертизи:

 • Яким способом виготовлено документ (реквізити документа)?
 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким способом, який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена в документі фотокартка?
 • Який первинний зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого), знебарвленого тексту?
 • Яким способом виконаний підпис (пишучим приладом чи з допомогою технічних засобів)?
 • У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки, текст тощо)?
 • Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
 • Чи відповідає документ суворої звітності або цінний папір за своїми характеристиками аналогічним документам або цінним паперам, що виготовляються відповідним виробником (вказати виробника)?
 • Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах печаткою (штампом, факсиміле), яку надано на експертизу?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах печаткою (штампом, факсиміле), зразки відбитків якої надано на експертизу ?

Перелік вирішуваних питань технічної експертизи документів не є вичерпним.

Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

Експертна спеціальність 2.2. «Дослідження матеріалів документів»

«Документ» у вузькому сенсі слова – письмовий акт, призначений засвідчувати факти і події, що мають правове значення, що виходить від установ, підприємств, організацій та окремих громадян, належним чином складений з використанням знаків конкретної писемності і містить необхідні реквізити.
До об’єктів експертизи матеріалів документів відносяться: папір, фарбовий матеріал (різного роду матеріали письма).

Завдання які вирішуються технічною експертизою матеріалів документів:

 • встановлення обставин виготовлення документів, факту і способу внесення до них змін (дописок тощо);
 • ідентифікація або порівняння фарб, паперу за допомогою яких підробляються грошові знаки, цінні папери;
 • виявлення слідів матеріалів фарб, волокон паперу;
 • встановлення спільної родової належності паперів, фарбових матеріалів, за допомогою яких виготовлені документи;
 • встановлення належності частин єдиного документу, витравлюючих речовин, які застосовувались для видалення записів в документах.

В рамках цієї спеціальності вирішуються такі питання:

 1. Чи мають надані на дослідження зразки паперу спільну родову належність?
 2. Чи є на папері сліди фарбових матеріалів?
 3. Чи мають фарбові матеріали, за допомогою яких виготовлені надані на дослідження документи спільну родову належність?
 4. Чи одним барвинком виконаний наданий на дослідження документ?
 5. На основі чого виготовлено наданий на дослідження папір, фарбовий матеріал?

Питання щодо встановлення давності виготовлення документа не вирішується, оскільки виходить за межі спеціальних знань судового експерта.

Більш детальну інформацію можна отримати у експертів сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС за адресою: вул. Старий Бульвар, 18, м. Житомир або за телефоном (0412) 407-262 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua

Догори