У повсякденному житті трапляються непоодинокі випадки підробки підписів та почерку в заповітах, договорах оренди землі, кредитних договорах, розписках та інших документах. У таких випадках висновки почеркознавчих експертиз мають важливе значення для встановлення істини. Інколи вони стають основним доказом, який є вирішальним для прийняття рішення у справі.

Кваліфікованими експертами Житомирського НДЕКЦ МВС України, які мають досвід практичної роботи понад 20 років, проводяться почеркознавчі дослідження за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб, а також за ухвалою суду в цивільних та господарських справах.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів і підпису.

Такою експертизою вирішуються деякі неідентифікаційні завдання, зокрема, установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають, а саме:

природних – хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни;

тимчасових зовнішніх – незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо;

тимчасових внутрішніх – алкогольне сп’яніння;

штучних – викривлення письма зміненими рухами тощо).

Об’єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Об'єкти, що надходять на дослідження, поділяються на дві групи:

1) об’єкти, що ідентифікують досліджуваний об'єкт;

2) об’єкти, за допомогою яких ідентифікують зразки почерку, підпису.

Досліджуваний об'єкт - це документ з рукописом тексту та підпису, що викликає сумніви щодо виконання рукопису конкретною особою, потребує встановлення умов виконання рукопису тощо.

Зразки почерку та підпису – рукопис, текст та підпис конкретної особи, який надається експерту особою або органом, що призначили експертизу, як порівняльний матеріал.

Для проведення досліджень органу або особи, які призначили експертизу та залучили експерта, повинні надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку, цифрових записів, підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

Відповідно до вимог чинного законодавства, вартість проведення почеркознавчого дослідження підрозділи Експертної служби МВС України за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб, а також за ухвалою суду в цивільних та господарських справах становить:

Складність експертизи Вартість з ПДВ, грн
простої складності 900,48
середньої складності 2250,24
складної 6768 

Більш детальну інформацію можна отримати у експертів сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС України за адресою: вул. Старий Бульвар, 18, м. Житомир або за телефоном (0412) 407-262 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua