Завдання та можливості технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.2. «Дослідження матеріалів документів»

Житомирським НДЕКЦ МВС проводиться технічна експертиза документів за експертною спеціальністю 2.2. «Дослідження матеріалів документів».
«Документ» у вузькому сенсі слова – письмовий акт, призначений засвідчувати факти і події, що мають правове значення, що виходить від установ, підприємств, організацій та окремих громадян, належним чином складений з використанням знаків конкретної писемності і містить необхідні реквізити.
До об’єктів експертизи матеріалів документів відносяться: папір, фарбовий матеріал (різного роду матеріали письма).

Завдання які вирішуються технічною експертизою матеріалів документів:

  • встановлення обставин виготовлення документів, факту і способу внесення до них змін (дописок тощо);
  • ідентифікація або порівняння фарб, паперу за допомогою яких підробляються грошові знаки, цінні папери;
  • виявлення слідів матеріалів фарб, волокон паперу;
  • встановлення спільної родової належності паперів, фарбових матеріалів, за допомогою яких виготовлені документи;
  • встановлення належності частин єдиного документу, витравлюючих речовин, які застосовувались для видалення записів в документах.

В рамках цієї спеціальності вирішуються такі питання:

  1. Чи мають надані на дослідження зразки паперу спільну родову належність?
  2. Чи є на папері сліди фарбових матеріалів?
  3. Чи мають фарбові матеріали, за допомогою яких виготовлені надані на дослідження документи спільну родову належність?
  4. Чи одним барвинком виконаний наданий на дослідження документ?
  5. На основі чого виготовлено наданий на дослідження папір, фарбовий матеріал?

Питання щодо встановлення давності виготовлення документа не вирішується, оскільки виходить за межі спеціальних знань судового експерта.

За потреби, перед призначенням експертизи або дослідження ви можете отримати безкоштовну консультацію, щодо процедури призначення певного виду дослідження в Житомирському НДЕКЦ МВС.

 

Наша адреса: 10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 18
Телефон: (0412) 40-72-62
Факс: (0412) 40-72-49 
E-mail: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua

Завдання та можливості технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.2. «Дослідження матеріалів документів»
Догори