Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

13 лютого 2023 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості освіти з приводу акредитації освітньої програми «Право», яка проходила у віддаленому (дистанційному) режимі.

До складу експертної групи входили:

Малюга Леся Юріївна, доктор юридичних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – керівник експертної групи;
Литвиненко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук (Національний університет «Чернігівська політехніка»);
Новак Дмитро Євгенович (Львівський національний університет імені Івана Франка, здобувач вищої освіти).

Відповідно до програми «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «081 Право» освітньо-професійної програми «Право» у якості стейкхолдера взяв участь заступник завідувача відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС Муравйов Сергій, який розповів про реалізацію освітньої програми кафедри права на підставі договору про наукове та науково-технічне співробітництво між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Догори