Участь у засіданні секції Наукової ради Експертної служби МВС за напрямом пожежотехнічних досліджень

Дослідження зруйнованого або пошкодженого вибухом об’єкта з метою встановлення природи (хімічний, фізичний або ядерний) та потужності вибуху, місця та причини виділення енергії вибуху, встановлення причетних до виділення енергії речовин і матеріалів, технічних пристроїв і технологічних процесів, а також обставин і дій (або бездіяльності) осіб, що сприяли вибуху, здійснюється у ході проведення вибухотехнологічної експертизи.

Проект програми підготовки працівників Експертної служби МВС за експертною спеціальністю 5.4 “Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів” розглядався на засіданні секції Наукової ради Експертної служби МВС за напрямом пожежотехнічних досліджень, участь у якому приймав завідувач відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Савицький Ігор.

З метою набуття та обміну досвідом, налагодження ділових зв’язків та впровадження нового напряму досліджень в діяльність Експертної служби МВС на засідання секції були запрошені фахівці з кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Участь у засіданні секції Наукової ради Експертної служби МВС за напрямом пожежотехнічних досліджень
Догори