Участь в міжнародній конференції судових експертів

Старший судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Житомирського НДЕКЦ МВС Недашківська Ольга взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції судових експертів «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності» (25-26 листопада 2021 року,  м. Старобільск – м. Полтава), яка  проходила  у дистанційно-заочній формі на платформі Zoom, з темою доповіді: «АКТУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ DIGITAL ТОРГІВЛІ».

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції взяли участь понад 70 учасників, серед яких судові експерти Експертної служби МВС України, науково-педагогічні працівники як України так і інших держав, експерти Міністерства юстиції України, Громадської організації «Науково-дослідний центр «Незалежна експертиза».

На конференції обговорили такі актуальні питання як розвиток товарознавчих аспектів експертної та оціночної діяльності, надали особливого значення поєднанню теорії та практики експертної та оціночної діяльності, формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів та оцінювачів; зміцнення зв’язків між наукою й практикою, шляхом консолідації зусиль науковців різних регіонів нашої держави та інших країн, зокрема й під час обміну передовим досвідом і думками між молодими і досвідченими вченими на підставі презентованих доповідей.

За результатами роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності» розроблено резолюцію, сформовано збірник тез, матеріали якого можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях.

 

Участь в міжнародній конференції судових експертів
Догори