Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі

Завідувач сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України взяв активну участь у VІI  Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», що відбулася 18 квітня 2019 року в Житомирському національному агроекологічному університеті.
За промовою організаторів – кафедри правознавства ЖНАЕУ– метою конференції є залучення науковців, студентів, аспірантів, учених, практикуючих юристів до науково-практичної дискусії, стимулювання і підтримки наукової діяльності правничої спільноти.
Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань.
У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися  актуальні питання, зокрема: «Проблеми боротьби з корупцією» (Скулиш Є.Д., проф., д.ю.н.); «Новели процесуального законодавства» (Машевська О.В., суддя Господарського суду Житомирської області); «Повернення результатів дослідження: етико-правова дилема в діяльності біобанків» (Омельченко О.П., аспірантка Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України) та інші.

Завідувач сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС України Сергій Муравйов у своєму виступі зосередив увагу учасників конференції, щодо особливостей проведення судових експертиз у державних спеціалізованих експертних установах МВС.
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»  пройшла на високому організаційному та науковому рівнях, послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.
По закінченню конференції відбулось вручення сертифікатів учасника VІI  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі».

Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі
Догори