РОЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Із тезами зазначеної вище доповіді 28 квітня 2021 року завідувач сектору юридичного забезпечення Житомирського НДЕКЦ МВС Голубєв Михайло взяв участь у XІІІ-й Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції на тему: «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад», яка проведена за ініціативою Чернігівського інституту МАУП разом із Промисловим концерном інноваційних технологій «OERLIKON» (Республіка Німеччина).

У роботі Конференції взяли участь викладачі закладів вищої освіти, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, зарубіжні наукові фахівці. Формат Конференції передбачав обмін практичним та науковим досвідом між студентами, вченими та провідними фахівцями з означеної тематики.

У своїй доповіді під час роботи правової секції Конференції Голубевим М. акцентовано увагу на тому, що на сьогодні Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України (далі – Експертна служба МВС, Служба) є найбільшою мережею експертних установ в Україні, є членом Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI) та активно співпрацює з міжнародними організаціями та експертними установами інших країн.

У тезах доповіді окреслено основні цілі та завдання Служби, більш детально розглянуто напрямок дослідження технічних властивостей цифрового обладнання (комп’ютерів, накопичувачів інформації, мобільних телефонів тощо) та програмного забезпечення з метою отримання фактичних даних, що відносяться до обставин скоєного злочину або предмету цивільного позову (комп’ютерна-технічна експертиза).
«Біографію Експертної служби МВС творять працівники. Адже саме завдяки великій команді професіоналів відбуваються всі масштабні перетворення — щоденне проведення великої кількості досліджень та впровадження нових їх видів, сучасне оснащення лабораторій та акредитування за міжнародними стандартами, активна міжнародна співпраця та наукова робота» – зазначено у доповіді.

РОЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Догори