Діяльність та можливості одорологічної лабораторії Житомирського НДЕКЦ МВС

Одорологія як наука виникла в 1950-х роках в результаті розвитку молекулярної біології, хімії, електроніки й інших природних наук.
Останнім часом в Україні помітно зросла зацікавленість слідчих, суддів та інших процесуальних суб’єктів інформацією, яку отримують за допомогою лабораторного дослідження слідів і зразків запаху людини на основі біоаналізатора запаху – нюху спеціально підготовленого собаки-детектора. Як і в нашій державі, в багатьох країнах світу діють одорологічні лабораторії і призначається одорологічна експертиза, висновок якої використовується в якості доказів у кримінальних провадженнях.
Саме в місті Житомирі на початку 1980-х років вперше на території колишнього Радянського Союзу була створена одорологічна лабораторія.
При незалежній Україні на базі експертного підрозділу Житомирщини з 2000 року продовжено діяльність одорологічної лабораторії.
В 2020 році, після нетривалої перерви по проведенню ремонтних робіт в приміщеннях будівлі відновлено роботу одорологічної лабораторії Житомирського НДЕКЦ МВС, яка є однією з трьох діючих на території України.
Застосовуючи службових вівчарок та вилучені запахові сліди, співробітникам Житомирського НДЕКЦ МВС вдалося розкрити не один десяток тяжких та резонансних злочинів.

Однією з основних функцій лабораторії є використання запахових слідів, вилучених під час огляду місця події, в розкритті кримінальних проваджень за допомогою спеціально підготовлених собак-детекторів. В лабораторії працюють два судових експерта, які отримали кваліфікацію судового експерта за експертною спеціальністю 9.7 «Одорологічні дослідження».

На сьогоднішній день в лабораторії є три спеціально підготовлені собаки-детектори, які за допомогою отриманих навиків допомагають встановлювати істину у справі. Експерти-одорологи Житомирського НДЕКЦ МВС постійними тренуваннями продовжують вдосконалювати навички своїх «чотирилапих помічників» для якісного виконання одорологічних експертиз.

Судова експертиза або оперативне дослідження запахових слідів людини, що вилучаються в ході слідчих дій і оперативно-пошукових заходів, проводяться для вирішення широкого діапазону задач, а саме:
  • виявлення запахових слідів осіб, що перевіряються, на зброї, боєприпасах, знаряддях і засобах скоєння кримінальних правопорушень, предметах злочинного зазіхання й інших предметах, що подаються для дослідження;
  • виявлення спільності джерела походження запахових слідів, зібраних у різний час у різноманітних місцях;
  • встановлення запахових слідів потерпілого на викрадених речах і цінностях;
  • встановлення розміщення постраждалих в автотранспортному засобі до моменту аварії;
  • перевірка наявності (або відсутності) запахових слідів людини як біологічного виду на вилучених слідоносіях;
  • уточнення обстановки або встановлення ролі учасників в розслідуванні злочину за місцем знаходження їх запахових слідів;
  • перевірка розшукової або слідчої версії у відношенні до конкретних осіб і їхніх дій, обставин і окремих епізодів події;
  • використання колекції порівняльних запахових зразків від осіб, що знаходяться на обліку, в оперативній перевірці у розкритті кримінальних проваджень.
Проведення даного виду експертних досліджень не втрачає свою актуальність в умовах сьогодення, оскільки одорологія має істотну інформативність, бо кожному біологічному об’єкту притаманний власний індивідуальний запах.
Переважна більшість судових одорологічних експертиз, проведених на базі лабораторії, впливає на розкриття кримінальних правопорушень.
Діяльність та можливості одорологічної лабораторії Житомирського НДЕКЦ МВС
Догори