Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи

24 листопада 2017 року на базі Національної академії внутрішніх справ відбулась міжвідомча науково-практична конференція, на тему – «Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи», у якій брав участь завідувач сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС України, Янович Максим Аркадійович.

На конференції було піднято ряд проблемних питань , які звучали в наукових доповідях на теми: «Проблемні питання початку досудового розслідування», «Криміналістичні наукові школи в Національній академії внутрішніх справ», «Природа об’єктів судової експертизи», «Роль науки в критичній рефлексії положень КПК України», «Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми», «Окремі питання вдосконалення досудового розслідування».

За підсумками проведеної конференції, розроблені рекомендації щодо потреб судово – слідчої практики, належного криміналістичного забезпечення досудового розслідування, професійного проведення судових експертиз.

В рекомендаціях було висвітлено комплексне вирішення окреслених питань за напрямками:
Удосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування органами досудового розслідування;
Підвищення ефективності криміналістичного забезпечення виявлення та розслідування злочинів, підготовки кадрів відповідних спеціалізацій у вишах зі специфічними умовами навчання.

Удосконалення законодавства та окремих правових процедур у сфері судово-експертної діяльності.
На конференції презентовано довідник «Участь спеціаліста в огляді місця події», підготовлений авторським колективом Національної академії внутрішніх справ, Головного слідчого управління Національної поліції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за сприяння та міжнародної технічної допомоги Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та проект інформаційно-пошукової системи «Інспектор- криміналіст».

Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи
Догори