ФОТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Судовими експертами сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Житомирського НДЕКЦ МВС України проводяться судові фототехнічні експертизи при розслідуванні кримінальних проваджень та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб.

Підстава для проведення експертизи: постанова (ухвала) суду у кримінальних, цивільних, адміністративних та господарських справах.

Підстава для проведення дослідження: письмова заява фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження та виду послуги).

Метою призначення судової фототехнічної експертизи є:

 • установлення швидкості руху транспортного засобу у відеозаписах (кадрах відеозаписів);
 • установлення державного реєстраційного номерного знака транспортного засобу, що зафіксований на фотознімках (цифрових, аналогових) та у відеозаписах (кадрах відеозаписів);
 • установлення марки, моделі транспортного засобу, що зафіксований на фотознімках (цифрових, аналогових) та у відеозаписах (кадрах відеозаписів);
 • установлення ознак монтажу на цифрових та аналогових фотознімках;
 • покращення якості зображення в цілому та конкретно зафіксованих об’єктів на фотознімках (цифрових) та у відеозаписах.

Більш детальна інформація щодо можливості дослідження певних об’єктів визначається залежно від об’єктів.

Предметом судової фототехнічної експертизи є фактичні дані, що стосуються справи і пов’язані з зафіксованою на фотознімках та у відеозаписах інформацією, технікою та технологією їх виготовлення.

Об’єктами судової фототехнічної експертизи є фотознімки (як цифрові, так і аналогові) та кадри – відеозображень, технічні засоби, які застосовувалися для їх виготовлення.

Об’єктами експертизи є:

 • фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо);
 • типографські та інші репродукції, у тому числі виготовлені за допомогою сканувальних пристроїв;
 • цифрові зображення (оригінали та копії);
 • відеозаписи (використовують окремі кадри як статичний матеріал, оригінали та копії).

Вимоги до об’єктів експертизи:

 • якість – фотознімки чи кадри відеозображення чіткі, задовільної контрастності, відображають усі дрібні елементи та особливості зафіксованих об’єктів (достатню деталізацію).
 • достовірність — фотознімки вилучено й надано на експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх підміну, підробку, плутанину в назві тощо.

Перед призначенням судової фототехнічної експертизи рекомендується:

 • провести попередній огляд об’єктів із залученням фахівців Експертної служби МВС з метою встановлення наявності даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та вирішення питання про доцільність подальшого призначення експертизи;
 • обов’язково узгодити перелік питань за конкретними об’єктами з фахівцями Експертної служби МВС та оптимізувати кількість самих питань. Необхідно ставити питання, які стосуються безпосередньо об’єктів дослідження в конкретному кримінальному провадженні, виключаючи при цьому питання юридичного характеру й такі, вирішення яких не потребує спеціальних знань та які невідносяться до завдань цього виду досліджень;
 • надавати на експертизу виключно об’єкти, які необхідно дослідити, без інших предметів, які не стосуються конкретного дослідження.

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

 • чи змінився об’єм об’єкта (____), зображеного у відеозаписі: «____» у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30, порівняно з об’ємом цього ж об’єкта, зображеного у відеозаписі «____» у проміжку часу з 01:12:11 до 01:16:21?
 • яким є державний реєстраційний номерний знак зображеного внаданому на дослідження відеозаписі «____» у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30 транспортного засобу світлого кольору з темним дахом, який рухається в ближньому до точки зйомки ряді проїжджої частини?
 • чи є зображення предмета (зазначається будь-який об’єкт, щодо якого потрібно провести дослідження), який був направлений з листом від 11.11.2018 № 11/1-11 вих-11 одним і тим самим зображенням (зазначається будь-який об’єкт, щодо якого потрібно провести дослідження) на чотирьох детальних фотознімках, що містяться на диску для лазерних систем зчитування, що упакований у пакет № 000000?
 • чи є ідентичними між собою графічні зображення (підписів/ печаток) у файлі: «____» та у файлі: «____»?;
 • чи можливо встановити характерні ознаки транспортного засобу червоного кольору, який зафіксовано у файлі: «__» у проміжку часу з 09:43:56 до 09:55:56 для подальшої його ідентифікації? Якщо так, то чи є зображений транспортний засіб тим транспортним засобом, що зображений у файлах: «__», «__», «__»?
 • чи можливо використовувати надані на дослідження флеш-карти «Canon», «Toshiba», «Kingston» у цифрових фотоапаратах «Canon», наданих на дослідження?
 • чи створено надані на дослідження файли з назвами «__», «__», «__», «__» цифровими фотокамерами «Canon», наданими на дослідження? Якщо так, то якою з них і який файл?»
 • чи створено надані на дослідження файли з назвами «__», «__», «__», «__» в одних і тих самих чи різних умовах?
 • чи одне й те саме зображення місцевості зафіксовано у файлі «__» та у файлах «__» і «__», наданих на дослідження?
 • чи містять надані на дослідження фотознімки: «__», «__» ознаки монтажу?
 • чи відповідає зображення місць перетину зображених захисних елементів на фотозображенні «__» та фотозображенні «__», а також на зворотній частині зразка (сигнального примірника) спеціального бланку нотаріального документа серії ААА 000000?

Перелік запитань не є вичерпним.

Вище зазначеною експертною спеціальністю вирішуються й інші питання, зокрема щодо покращення якості будь-яких об’єктів на зображеннях (фото) за домовленістю, але перед призначенням експертизи або дослідження обов’язково проконсультуйтеся (безкоштовно) з судовим експертом (спеціалістом) за напрямком фототехнічних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 18, за телефоном +38(0412) 40-72-62 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

Догори