Експертиза зброї за експертною спеціальністю 3.6 «Дослідження артилерійської та ракетної зброї»

Фахівці Житомирського НДЕКЦ МВС опанували новий вид експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.6 «Дослідження артилерійської та ракетної зброї».

Експертиза артилерійської та ракетної зброї – це сукупність експертно-дослідницьких заходів, спрямованих на вивчення ствольної вогнепальної (калібру понад 20 мм), ракетної та реактивної зброї, а також їх частин, механізмів (вузлів) та їх взаємодії з метою отримання достовірної інформації про надані на дослідження об’єкти.

Предметом експертизи артилерійської та ракетної зброї є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення досліджень конструкції об’єктів, взаємодії їх частин і механізмів (вузлів), визначення справності та (або) працездатності, способу виготовлення, виявлення дефектів (неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів), наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення, та що мають значення для справи.

Об’єктами експертизи артилерійської та ракетної зброї є:

  • гармати (в тому числі безвідкатні) та міномети, а також конструктивно схожі зі ствольною бойовою вогнепальною зброєю вироби (калібром понад 20 мм);
  • ракетні, зенітно-ракетні, протитанкові ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі) та конструктивно схожі з ракетною зброєю вироби.

 

 

 

 

 

Завдання, що вирішуються експертизою артилерійської та ракетної зброї

Основними завданнями дослідження артилерійської та ракетної зброї є:

  • встановлення належності об’єктів до бойової вогнепальної, ракетної або реактивної зброї, визначення її типу, виду, моделі або зразка (для виробів промислового виробництва);
  • встановлення властивостей та стану об’єктів дослідження (справності, придатності до стрільби (для артилерійської зброї) або можливості використання як засобу ураження (для ракетної зброї);
  • встановлення способу виготовлення об’єктів дослідження, виявлення дефектів або неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів);
  • визначення наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення;
  • встановлення механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі.

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи артилерійської та ракетної зброї

Чим є наданий на дослідження предмет?

Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії (виду)бойової зброї (вогнепальної, ракетної або реактивної)?

Якщо так, то до якого саме типу, зразку, моделі бойової зброї він відноситься?

Яким способом виготовлено наданий на дослідження предмет?

Чи є маркувальні позначення на наданому на дослідження предметі та їх призначення?

Чи придатний наданий на дослідження предмет до стрільби (для артилерійської зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної зброї)?

Чи має наданий на дослідження предмет пошкодження або внесені у його конструкцію зміни?

Якщо так, то чи виключають виявлені пошкодження або конструктивні зміни можливість здійснення стрільби (для артилерійської зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної зброї)?

Особливості призначення експертизи артилерійської та ракетної зброї

Як показує практика, під час розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень про правопорушення, пов’язаних із застосуванням бойової вогнепальної або ракетної зброї, як правило ставляться питання, відповіді на які потребують застосування спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань, в частині встановлення належності об’єктів до вогнепальної або ракетної зброї; стану об’єктів; вивчення пошкоджень об’єктів, вирішення питань щодо правильності дій особи (групи осіб, розрахунку); проведення трасологічних досліджень та ін. В цьому випадку, як правило, призначається комплексна експертиза, а при її призначені та формуванні питань, що ставляться на вирішення експертизи, необхідна консультація спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками застосування вогнепальної чи ракетної зброї.

Догори